ត្រៀមហើយនៅសំរាប់​ ការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្ត​ ៣ រឿងថ្ងៃនេះ?

Three Movie Showtime at Cinema on 26-May-2016

Three Movie
Three Movie

សំរាប់ថ្ងៃទី ២៦​ ឧសភា ២០១៦​នេះ​ មានខ្សែភាពយន្តថ្មីៗដល់ទៅ ៣ រឿងដែល ដាក់បញ្ចាំង សំរាប់នៅរោង ភាពយន្តក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើង។ នៅក្នុងនោះមាន​ទាំង ខ្សែភាពយន្តលក្ខណៈ បែបកំប្លែង ស្នេហា និង ការ សុើបអង្កេត។​ តួយ៉ាងមានដូចជារឿង Joking Jazz 4G, Bad Neighbors 2 ,និង The Night Guys។ ដូច្នេះ គិតហើយនៅថាត្រូវមើលខ្សែភាពយន្តណាមួយ ជាមួយក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្តិ ឬក៏ មនុស្្សជាទី​ស្រលាញ់ របស់លោកអ្នក ?

សំរាប់ខ្ញុំត្រៀមរួចជាស្រេច ចង់ទស្សនាទាំងអស់តែម្តងហើយ តោះ ទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា…

Joking Jazz 4G

 

ប្រភពពី YouTube Channel JaiKon Cambodia

Neighbors-2

ប្រភពពី YouTube Channel UniversalPictures Ireland

the-nice-guys

ប្រភពពី YouTube Channel Movieclips Trailers