ឃ្លានអត់ប៉ុណ្ណឹង? បើប្រមូលផ្តុំរបស់ញុាំដែលអ្នកចូលចិត្តគ្រប់មុខអស់ហើយហ្នឹង គ្រាន់ឃើញក៏ស្រៀវធ្មេញដែរ ចុះទម្រាំឃើញផ្ទាល់ដូចក្រុម​ការងារនោះ ធានាថាទ្រាំអត់បានចឹងហ្មង! ហើយជួបជុំគ្នាល្ងាចហ្នឹងទៅណាទៀត។

ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់

បើនិយាយពីហាងម្ជូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់ គ្រាន់តែលឺឈ្មោះសម្រាប់អ្នកធ្លាប់ស្គាល់ដឹងតែមានអ្នកស្រក់ទឹកមាត់មុនហើយ ព្រោះមិនណយអីណាសុទ្ធតែរបស់ចូលចិត្តហ្មងហើយ បើអ្នកដែលចូលទៅហាងគាត់ហើយប្រហែលជាពិបាកដកចិត្តណាស់ ក៏ព្រោះតែមុខម្ហូបរបស់គាត់ឃើញទំនងទាំងអស់ចឹង បើនិយាយពីអតិថិជនពេញៗហាងហ្មងសឹងតែរកកន្លែងអង្គុយគ្មាន ដោយឃើញដូច្នេះម្ចាស់ហាងបានពង្រីកសាខាថ្មីមួយទៀត គឺសាខាទី៣​ ដើម្បីសម្រួលដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន សាខាទី៣មានលក្ខណ:ធំទូលាយ ស្រួលចតយានជំនិះទៀតផង។

ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់

សម្រាប់ហាងផ្ទាល់មិនត្រឺមតែមានតែក្ដាម ម្ជូរក្រឡុកទេ​ ​នៅទីនេះមានរបស់ឆ្ងាញ់គ្រប់មុខ គ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗ មានទាំងមឹកអាំង បង្កងអាំង ងាវក្រឡុក​​ និងមុខម្ហូបថ្មីជាច្រើនទៀត រសជាតិ​សុទ្ធតែឆ្ងាញ់សន្លប់​ ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តហិរ​ ដឹងតែពេញចិត្តស្តូកហើយ។ ទីតាំងសាខាទី៣នេះរឺតតែស្រួលរកគ្រាន់តែជិះពី​ស្តុបបូកគោបត់ស្ដាំតាមច្រក Master Suki Soup បូកគោ នៅខាងឆ្វេងដៃជាប់ហាង Master Suki Soup​

ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់
ហាងម្ចូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សាឡប់

ហាងម្ជូរ​ និង ក្ដាមក្រឡុកឆ្ងាញ់សន្លប់
ទូរស័ព្ទ​​៖​ 092 20 93 89
ទីតាំង៖ st.95, ផ្ទះលេខ​​ 51​ ជាប់​ ម៉ាស្ទ័រស៊ូគីស៊ុបបូកគោ

វីដេអូ