សម្រាប់លោកអ្នកជាហ្វេនដែលចូលចិត្តនិងតែងតែមកទស្សនារឿង នៅរោងភាពយន្តលេជេនសាខាស៊ីធីម៉ល​ បានដឹងដែរឬទេថា សម្រាប់តម្លៃសំបុត្រកុននៅសាខានេះ មានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែពិសេសជាងមុន?សម្រាប់រោងភាពយន្តលេជេនសាខាស៊ីធីម៉ល បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃសំបុត្រអោយកាន់តែពិសេសជាងមុន ហើយនិងចំណេញជាងមុន​ ដែលលោកអ្នកអាចធ្វើការទស្សនាយ៉ាងរីករាយជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសនេះ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសសម្រាប់ខែមិថុនានេះផ្ទាល់ គឺមានរឿងដែលល្អៗជាច្រើនដូចជា៖ រឿងJurassic World: The Fallen Kingdom រឿង Solo: The Star Wars Story និងរឿង ចិញ្ចៀនខ្មោច ជាដើម។

នៅចាំអីទៀត? តម្លៃសំបុត្រក៏ពិសេស សម្រាប់រឿងក៏ល្អៗគួរអោយចង់ទស្សនា!

ដូចនេះកុំភ្លេចមកទស្សនាភាពយន្តដ៏ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ពីរោងភាពយន្តលេជេន​នៅសាខាស៊ីធីម៉លអោយសោះណា៎!

ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងតម្លៃសំបុត្រសម្រាប់សាខាលេជេនស៊ីធីម៉ល៖

Legend Cinema

Click here to visit our official website: https://www.legend.com.kh/