ឃើញចឹងតិចច្រឡំថាAdminហៅមកញុាំអីនៅផ្ទះអីទៅ មិនមែនទេគឺ ហាងឈ្មោះថាម្ហូបផ្ទះខ្ញុំនោះអី និយាយទៅមុខម្ហួបប្លែកច្រើនណាស់ ច្រើនមុខថែមទៀតផង បើអ្នកនិយមពិសារម្ហូបបែបថៃទៀតនោះឆ្ងាញ់មាត់ហ្មង អ្វីដែលសំខាន់ចម្អិនដោយចុងភៅជនជាតិថៃផ្ទាល់តែម្តង។

ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ

គ្រាន់តែឃើញក៏ដឹងថាមានម្ហូបច្រើនមុខបាត់ទៅហើយ ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ប្តូរបរិយាកាស ញុាំអាហារនៅខាងក្រៅផ្ទះនោះ អាចជ្រើសរើសការទទួលទានអាហារនៅហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ មកសាករសជាតិមុខម្ហូបប្លែកៗជាច្រើនមុខ ដែលចម្អិនដោយចុងភៅមកពីប្រទេសថៃផ្ទាល់ ណាមួយវិញទៀតចុងសប្តាហ៍ស្រាប់ផង ជាពេលដែលលោកអ្នកសំរាកពីការងារនឿយហត់ ឆ្លៀតពេលដើរលំហែរផងនោះ ប្រសិនជិះកាត់ម្តុំសួន វត្ត បទុម កុំភ្លេចឈាងចូលសាករជាតិម្ហូបផ្ទះខ្ញុំផងណា!

ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ

បើ​និយាយ​ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ចូលចិត្ត​ ញ៉ាំម្ហូបថៃមោះ ណាត់គ្នាទុកអោយហើយទៅ ដឹងតែត្រូវចិត្តជាក់ជាមិនខានទេ ត្រៀមមាត់ទុកញុាំរសជាតិម្ហូបបែបថៃ

ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ

ហាង ម្ហូបផ្ទះខ្ញុំ
លេខទូរស័ព្ទ៖ 093​ 999​ 338
ទីតាំង៖ ផ្លូវលេខ 7​ ផ្ទះលេខE0-11 ទល់មុខ រូបៃសំណាក់មិត្តភាព កម្ពុជាវៀតណាម សួនវត្តបុទុម

វីដេអូ