នៅថ្ងៃទី ០៧ ខែ ០៧ ឆ្នាំ ២០១៨ នេះយើងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសគឺ ខួបគម្រប់7ឆ្នាំរបស់រោងភាពយន្តលេជេន។ ដើម្បីជាកាដូនិង ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ហ្វេនរបស់រោងភាពយន្តលេជេនផ្ទាល់ យើងខ្ញុំមានជាប្រ៉ូម៉ូសិនពិសេសៗជាច្រើន៖

  • បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចំនួន៣០ដុល្លារ ទៅក្នុងកាតសមាជិកលេជេន លោកអ្នកនឹងទទួលបាន ទឹកប្រាក់បន្ថែម ៧ដុល្លារភ្លាមៗ។
  • រាល់ការជាវសំបុត្រកុនចំនួន ១សន្លឺកនឹងទទួលបាននូវសំបុត្រកុន១សន្លឺកទៀតភ្លាមៗ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការទូទាត់តាមរយះកាតសមាជិកលេជេនតែប៉ុណ្ណោះ។ ហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនារឿងនៅរោងភាពយន្តលេជេន ៧នាក់ដំបូងសម្រាប់ថ្ងៃទី០៧ ខែ ០៧ ឆ្នាំ ២០១៨នេះដែរយើងក៏មានជាកាដូសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានដូចជា កាតាបស្តាយ និងដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតពីរោងភាពយន្តលេជេន។

សូមបញ្ជាក់ថាប្រ៉ូម៉ូសិននេះគឺមានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែ ០៧ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅគ្រប់សាខារបស់រោងភាពយន្តលេជេន។
ឈប់សិនកម្មវិធីពិសេសៗបែបនេះនៅមិនទាន់អស់ទេណា៎!! យើងនឹងមានកម្មវិធីកាន់តែពិសេសថែមទៀត!! តែសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាតាមរយះ Facebook ផេករបស់រោងភាពយន្តលេជេន។
ជួបគ្នានៅរោងភាពយន្តលេជេនថ្ងៃទី ០៧ ខែ ០៧ ឆ្នាំ ២០១៨នេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីអបអរសាទរនូវខួបគម្រប់7ឆ្នាំរបស់រោងភាពយន្តលេជេននិងប្រ៉ូម៉ូសិនដ៏ពិសេសនេះ។

អបអរសាទរខួបគម្រប់7ឆ្នាំរបស់រោងភាពយន្តលេជេន!!
#HappyAnniversaryLegendCinema
Click here to visit our official website: https://www.legend.com.kh