កម្មវិធីថ្មីទៀតហើយពីរោងភាពយន្តលេជេន ជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជននៅសាខាលេជេន ព្រីមៀម!​ រាល់ការជាវសំបុត្រកុនពីរោងភាពយន្តលេជេនសាខាព្រីមៀមលោកអ្នកនឹងទទួលបានស្រាបៀរចំនួន ១កែវដោយឥតគិតថ្លៃពីហាង HardRock Café Cambodia (សាខា Exchange Square Mall) ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែបង្ហាញសំបុត្រកុនដែលលោកអ្នកបានជាវហើយតែប៉ុណ្ណោះ។

កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។
បញ្ជាក់: សម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ អាចប្តូរបានស្រាបៀរតែមួយកែវប៉ុណ្ណោះ។ សំបុត្រដែលអាចប្តូរបានគឺសម្រាប់តែសំបុត្រក្នុងថ្ងៃដែលបានទិញតែប៉ុណ្ណោះ។

*** ប្អូន ក្មេងៗ និងសិស្សសាលាមិនអាចចូលរួមកម្មវិធីនេះបានទេ។
#អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!
Click here to visit our official website: https://www.legend.com.kh