តោះ!! ត្រៀមខ្លួនញាំុសាច់អាំងហើយនៅ?​ អស់ថែមៗ ញាំុម៉ាអស់ដៃ ពី គ្រប់សាខារបស់ បាប៊ីឃ្យូផ្លាហ្សា។ ត្រៀមពោះអោយហើយទៅ ណាត់គ្នាមកញាំុសាច់អាំងនៅ​​ បាប៊ីឃ្យូផ្លាហ្សា​ សាខាណាមួយក៏បាន​ ញាំុម៉ាឆ្អែត ម៉ាអស់ដៃ​ អស់ថែមៗ ចង់ញាំុសាច់គោក៏មាន សាច់ជ្រូកក៏បាន។ នៅចាំអីទៀត?

ហាង​ Bar B Q Plaza
ហាង​ Bar B Q Plaza
ហាង​ Bar B Q Plaza
ហាង​ Bar B Q Plaza
ហាង​ Bar B Q Plaza
ហាង​ Bar B Q Plaza

រីករាយជាមួយការបម្រើជូននូវអាហារជាច្រើនមុខ​ ច្រើនជម្រើស​ ញាំុម៉ាឆ្អែត ម៉ាអស់ដៃ ពី ហាង បាប៊ីឃ្យូផ្លាហ្សា។ សម្រាប់លោកអ្នកដែលចូលចិត្តញាំុ សាច់អាំង ពិតជាត្រូវចិត្ត ព្រោះហាង​ បាប៊ីឃ្យូផ្លាហ្សា នឹងផ្ដល់ជូននូវការញាំុសាច់អាំងជាលក្ខណៈ Refill អស់ថែមៗ ក្នុងរយៈពេល ៩០ នាទីពេញ។ ពី​ បាប៊ីឃ្យូផ្លាហ្សា មានផ្ដល់ជូនជា ២ជម្រើស​ សម្រាប់ការញាំុជាលក្ខណៈ Refill គឺឈុត Super Refill និង​ឈុត​ Happy Refill ដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយ Starter Set ហើយលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសជាឈុតសាច់គោ ឫ សាច់ជ្រូកបានតាមការចូលចិត្ត។

ហាង​ Bar B Q Plaza
ហាង​ Bar B Q Plaza
ហាង​ Bar B Q Plaza
ហាង​ Bar B Q Plaza
ហាង​ Bar B Q Plaza
ហាង​ Bar B Q Plaza

ចំពោះ​​ ឈុត​ Super Refill មានតម្លៃ $14.5 ក្នុងម្នាក់មានរយៈពេល 90 នាទី មិនគិតថ្លៃសម្រាប់ក្មេង​កំពស់ក្រោម 100cm និង គិតថ្លៃ​ $7.25 សម្រាប់ក្មេងកំពស់ក្រោម 120cm ។ រីឯឈុត Happy Refill មានតម្លៃ $12.5 ក្នុងម្នាក់មានរយៈពេល 90​ នាទីដូចគ្នា​ មិនគិតថ្លៃសមា្រប់ក្មេងកំពស់ក្រោម 100cm និង គិតថ្លៃ $6.25 ចំពោះក្មេងកំពស់ក្រោម 120cm ​។​ ត្រៀមពោះ​អោយហើយទៅ ញាំុម៉ាឆ្អែត ម៉ាអស់ដៃទៅហើយ នៅចាំអីទៀត?

ហាង​ Bar B Q Plaza
ហាង​ Bar B Q Plaza
ហាង​ Bar B Q Plaza
ហាង​ Bar B Q Plaza

ហាង​ Bar B Q Plaza
ហាង​ Bar B Q Plaza

ហាង Bar B Q Plaza 
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 880 880
ទីតាំង៖​ ផ្លូវ ៣១៥​ កែងផ្លូវ ៥២៨​ សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក

វីដេអូ៖