តាម​រយៈ​ទំព័រ Facebook ផ្លូវការ​របស់ Euro 2016 បាន​បង្ហោះ​នៅ​ឈ្មោះ​កីឡាករ​ទាំង ២៣ រូប សំរាប់ យុទ្ធ​ធានា​ការ​ប្រកួត​ពាន់រង្វាន់ Euro 2016 នេះ​។

England Team

ក្នុង​នោះ​ដែរ ក្រុម​ជំរើសជាតិ England គឺ​ស្ថិត​ក្នុង Group B​។ ហើយ​ត្រូវ​ប្រកួត​ជាមួយ​៖

  • England Vs Russia (​ថ្ងៃ​សៅរ៍ទី​១១ ខែមិថុនា​, ម៉ោង ២០:០០)
  • England Vs Wales (​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ទី​១៦ ខែមិថុនា​, ម៉ោង ១៤:០០)
  • Slovakia Vs England (​ថ្ងៃ​ចន្ទ័ ទី​២០ ខែមិថុនា​, ម៉ោង ២០:០០)

វី​ដេ​អូ Trailer ការ​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​របស់ England: