បើនិយាយពីប្រហិតចៀន អ្នកណាដែលថាមិនធ្លាប់ញ៉ាំ? រសជាតិប្រហិតដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំ អាចមានរសជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែរសជាតិរបស់ទឹកជ្រលក់ និងវិធីយកទៅចម្អិនអាចនឹងខុសគ្នា ដែលធ្វើអោយរសជាតិរបស់ប្រហិតប្លែកៗពីគ្នាក៏ដូចជាជួយបង្កើនរសជាតិប្រហិតអោយឆ្ងាញ់មួយកម្រិតទៅតាមទឹកជ្រលក់នោះ។ ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែ កញ្ញា នេះទៅ បើចង់ញាំុ អាចរកបាននៅ​តូបប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក។

ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក

តូបប្រហិតចៀនមួយកន្លែងនៅខាងក្រោយសាលា សីុតិក កំពុងឆក់យកអារម្មណ៍អ្នកដែលចូលចិត្តញាំុប្រហិត អោយចួលមកភ្លក្សនូវរសជាតិប្រហិតស្រួយៗ បំពងក្ដៅៗ ជាមួយនំប័ុងចៀន នឹង ជម្រើសនៃប្រហិតជាច្រើនប្រភេទ។ នៅតូបប្រហិតនេះ ចង់ចៀនក៏បាន ចង់អាំងវិញក៏មាន ហើយរសជាតិវិញ មិនណយទេ ញាំុជក់មាត់ណាស់ បានញាំុហើយ ចង់ញាំុទៀតមិនខាន កាន់តែពិសេសនោះ នៅមានប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃទៀតផង។

ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក

ម៉ោះ! នាំគ្នាមកសាកប្រហិតដែលដាក់បំពងភ្លាមៗ ក្តៅហ៊ុយៗ ស្រោចស្រពជាមួយទឹកជ្រលក់​រសជាតិប្លែក ដែលធ្វើអោយរសជាតិប្រហិតនៅកន្លែងនេះកាន់តែពិសេស ហើយមានតម្លៃសមរម្យទៀតផង! តោះចាំដល់កាលទៀត? ល្ងាចនេះហ្មងទៅ បបួលគ្នាញ៉ាំប្រហិតម្តងមើល!

ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក
ប្រហិតក្រោយសាលាស៊ីតិក

បញ្ចាក់៖ មានលក់ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែ កញ្ញា នេះទៅ
ប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃ ២០% រយៈពេល ២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦​ ខែ កញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨

ហាង តូបប្រហិត
លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 330 633  / 076 998 8181
ទីតាំង៖ ផ្លូវ118 កែង 259  ខាងក្រោយសាលាស៊ីតិក

វីដេអូ៖