តាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ Euro 2016 បានបង្ហោះនៅឈ្មោះកីឡាករទាំង ២៣ រូបរបស់ Germany សំរាប់យុទ្ធធានាការប្រកួតពាន់រង្វាន់ Euro 2016 នេះ។

Germany
Germany Player List

ក្នុងនោះដែរ ក្រុមជំរើសជាតិ Germany គឺស្ថិតក្នុង Group C។ ហើយត្រូវប្រកួតជាមួយ៖
• Germany Vs Ukraine (ថ្ងៃអាទិត្យទី១២ ខែមិថុនា, ម៉ោង ២០:០០)
• Germany Vs Poland (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី១៦ ខែមិថុនា, ម៉ោង ២០:០០)
• Northern Ireland Vs Germany (ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២១ ខែមិថុនា, ម៉ោង ១៧:០០)
វីដេអូ Trailer ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ Germany: