តើលោកអ្នកបានដឹងឬនៅថារោងភាពយន្តលេជេនបាននាំយកអ្វីដែលថ្មីនិងពិសេសមកផ្តល់ជូនលោកអ្នក?​ គឺពោតលីងរសជាតិតុមយ៉ាំដែលមានឱជារស ឆ្ងាញ់ ញ៉ាំជក់មាត់។ តើអ្នកណាខ្លះដែលតែងតែចូលចិត្តរបស់ញ៉ាំរសជាតិតុមយ៉ាំ?

Text: នៅពេលខាងមុខនេះ លោកអ្នកនឹងបានភ្លក្សនូវពោតលីងរសជាតិតុមយ៉ាំ ដែលជាពោតលីងពិសេស រសជាតិប្លែក ប្រចាំរដូវកាលនេះ ដែលមានរសជាតិ ជូរអែម ហិលតិចៗ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់ ធានាថាញ៉ាំម្តងហើយចង់់ញ៉ាំម្តងទៀត។​ ពោតលីងរសជាតិថ្មីនេះដែរមានតែនៅរោងភាពយន្តលេជេនយើងតែប៉ុណ្ណោះ។

នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយចាំកាលទៀត!! ទស្សនាភាពយន្តដ៏ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងពោតលីងរសជាតិតុមយ៉ាំ នៅរោងភាពយន្តលេជេន។

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!

Click Here to visit our official website: https://www.legend.com.kh