ថ្មីទៀតហើយ ធ្លាប់តែញ៉ាំស៊ុបគោ ស៊ុបតុងយ៊ាំអី ដល់ពេលនេះមានស៊ុបកាពិទៀត រសជាតិថ្មី ប្លែកម៉្យាងដែរ ហើយបន្ថែមជាមួយគ្រឿងសមុទ្រ នឹងបន្លែស្រស់ៗថែមទៀតពិតជាអ៊ែមមែនតើស៍។

ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online

ស៊ុបកាពិបែបនេះអាចរកបាននៅហាង ម្ហូបស្រែ Online ម្ដុំខាងក្រោយសាលាវ៉ាន់ដាយើងនេះ មាននូវមុខម្ហូបច្រើនមុខ ច្រើនបែប ពិតជាច្រើនជម្រើស មិនថាអាហារហិរៗ ស៊ុប ឬ គ្រឿងបុក សុទ្ធតែអាចមករកបាននៅហាងមួយនេះ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះនីទីនេះមានប្រ៉ូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់អតិថិជនមកញ៉ាំនៅទីនេះទៀតផង។

ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online

ប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃ ២០% នៅពេលលោកអ្នក Check In ដែលហាងចាប់ផ្ដើមបើកពីម៉ោង ១១ព្រឹក​ ដល់ម៉ោង ១០យប់។ ដូច្នេះបើឃ្លានហើយ ឈៀងចូលសាកស៊ុបកាពិ​ នឹង អាហារជាច្រើនមុខទៀតនៅហាង ម្ហូបស្រែ Online មើល៍ រសជាតិអាហារយ៉ាងម៉េចដែរ?

ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ហាង ម្ហូបស្រែ Online

ហាង ម្ហូបស្រែ Online
ទីតាំង៖​​ ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ១៨៧ បត់តាមសាលាភូមិ៧ ទល់មុខភូមិសាច់អាំង ១៦៨
លេខទូរស័ព្ទ៖ 086 89 15 15 | 078 622 633

វីដេអូ៖