ទប់ចិត្តមិនបានទេ ម្ហូបទំនងបែបនេះហើយ លេងមកទាំងឈុតៗចឹងហ្មង ឈុតបុកល្ហុងគ្រឿងសមុទ្រ ឈុតបុកល្ហុងឥសាន្ត ហើយមួយទៀតនោះគឺ ឈុតស៊ុបម្ទេស ឃើញភ្លាមអារម្មណ៍នៅមិនសុខទេ ទំនងខ្លាំងពេក រសជាតិវិញជូ ហឹរ ប្រៃលាយគ្នាជាតិណាស់។

ហាង  បុកល្ហុងបាងកក
ហាង បុកល្ហុងបាងកក
ហាង បុកល្ហុងបាងកក
ហាង បុកល្ហុងបាងកក
ហាង បុកល្ហុងបាងកក
ហាង បុកល្ហុងបាងកក

ហាង បុកល្ហុងបាងកក​ ចាប់បើកដំណើរការសាខាមួយទៀតហើយគឺសាខាអ៊ីអន២ មានបម្រើជូននៅមុខម្ហូប ជាលក្ខណៈអាហារសម្រន់ជាច្រើនមុខ មានជាឈុតដូចជា៖ ឈុតបុកល្ហុងគ្រឿងសមុទ្រ ឈុតបុកល្ហុងឥសាន្ត គុយទាវទូកពិសេស បាយឆាកាពិ ផាត់ថៃ រូមជាមួយមុខម្ហូបថ្មីៗហើយប្លែកទៀតផងនោះគឺ ឈុតស៊ុបម្ទេស ធានាថាឆ្ងាញ់ប្លែកតែម្តង រសជាតិក៏ប្លែកខ្លាំងអតិថិជនភាគច្រើនចូលចិត្តញ៉ាំណាស់។

ហាង បុកល្ហុងបាងកក
ហាង បុកល្ហុងបាងកក
ហាង បុកល្ហុងបាងកក
ហាង បុកល្ហុងបាងកក
ហាង បុកល្ហុងបាងកក

សម្រាប់ឈុតស៊ុបម្ទេស នេះមានរហូតទៅដល់៣ទំហំ តូច កណ្តាល ធំ បើទៅជាលក្ខណៈគ្រួសារ ឬក្រុមការងារ មិត្តភក្តិអី ដឹងតែត្រូវម៉ាច់ហើយ ឈុតតូចអាចញ៉ាំចាប់ពី២ទៅ៣នាក់ ឈុតកណ្តាលពី៤ ទៅ៥នាក់ ឈុតធំវិញអាចញ៉ាំចាប់ពី៦នាក់ទៅ៨នាក់ និយាយទៅគឺហុតបែកញីសខ្ចាយហ្មង។

ហាង បុកល្ហុងបាងកក
ហាង បុកល្ហុងបាងកក
ហាង បុកល្ហុងបាងកក
ហាង បុកល្ហុងបាងកក
ហាង បុកល្ហុងបាងកក
ហាង បុកល្ហុងបាងកក

ហាង បុកល្ហុងបាងកក
លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 32 62 30
ទីតាំង៖ ផ្លូវ 1003 ទល់មុខផ្សារម៉ាក្រូ

វីដេអូ៖