មនុស្សគ្រប់រូប​ ក្រៅពីភាពស្រស់ស្អាតនៅលើផ្ទៃមុខ ដងខ្លួន សោភ័ណភាព មាត់ធ្មេញ​ ក៏ជាកត្តាសំខាន់ផងដែរ។​ធ្មេញលឿង មិនស​មិនចែងចាំងគឺបណ្តាលមកពីទម្លាប់ ផឹកតែ​ ស្រា ទឺកក្រូច ជក់បារី និង កង្វះការថែទាំ ឬ មកពីកំណើត ក៏ថាបាន។ ប៉ុន្តែពេលនេះ​អ្នកអាច​ ធ្វើអោយធ្មេញលឿងរបស់អ្នក ប្រែមកជា ស ចែងចាំង​ ដោយងាយៗ​ នៅផ្ទះខ្លួនឯងបាន ។ តោះ អនុវត្ត ដើម្បីភាពស្រស់ស្អាតរបស់អ្នក

Baking soda & Lemon
Baking soda & Lemon
Before And After White teech
Before And After White teech

ប្រភពពី YouTube Channel Natural Beauty

ប្រភពពី YouTube Channel Radu Pasca