បន្ថែមមុខម្ហូបថ្មី ឈុតថ្មីទៀតហើយនែក៎ ស៊ុបចង្កាក់ volcano មានអ្នកណាខ្លះមិនទាន់បានទៅសាក ឈុតមីនុយថ្មី ស៊ុបមូយ៉ាង ទំនងឆ្ងាញ់តើស៍ គិតទៅកម្តៅក្រពះចេញម្តងហី! ចង់ឈុតណាក៏បានដែរ ឈុតស៊ុបឡាំងស៊ឹង ស៊ុបចង្កាក់ទឹកដូង និយាយទៅមានជូនមួយកំប្លេហ្មង ពិសេសគឺបញ្ចុះតម្លៃ ១០% រយៈពេល៣ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។

ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano

ទំនងណាស់តើស៍ ឈុតថ្មីនេះ កន្លងមកដូចដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានដឹង បានស្គាល់រួចមកហើយ សម្រាប់សាខាស៊ុបចង្កាក់ Volcano មានគ្រប់ទីកន្លែង មិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឬក៏តាមបណ្តាខេត្តនោះទេ ហើយបើនិយាយពីឈុតស៊ុបវិញ គឺមានបន្ថែមថ្មីៗជូនជានិច្ច ហើយឥឡូវនេះមានដល់ទៅ ៧មុខ ឯណោះដូចជា ស៊ុបចង្កាក់, ស៊ុបទឹកដូងជំនួយសុខភាព, ស៊ុបឡាំងសឹង, ស៊ុបមឹក3, ស៊ុបឆ្លាមធំ, ស៊ុបខ្យង ហើយថ្មីៗនេះដែរ កាន់តែពិសេសទៀតហើយគឺបន្ថែមឈុតថ្មី ឈុតស៊ុបមូយ៉ាង ផ្តល់នូវរសជាតិថ្មីមួយបែបទៀត រសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ប្លែកផងដែរ ហើយតម្លៃក្នុងមួយឈុត ៤០០០០៛ គឺឈុតស៊ុបទី៧ ដែលមាននៅស៊ុបចង្កាក់ Volcano ។

ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano

តោះអ្នកណាខ្លះកំពូលម៉ូយៗ ស៊ុបចង្កាក់ volcano ទៅសាកឈុតថ្មីទាំងអស់គ្នាណា ទំនងណាស់ ហុតកម្តៅក្រពះចេញម្តងមើល៍ ជុំគ្នាគ្នី ជុំគ្រួសារមកពិសាអាចមកសាកម្ហូបនៅ ស៊ុបចង្កាក់ volcano មានច្រើនជម្រើសធានាថាមិនខកចិត្តនោះទេ ចឹងកុំភ្លេចណា សម្រាប់អ្នកចង់សាកអាចទៅរកបានគ្រប់សាខា ដែលជិតផ្ទះលោកអ្នក គ្រប់សាខា ស៊ុបចង្កាក់ volcano ទាំងអស់។

ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano

ហាង ស៊ុបចង្កាក់ volcano
លេខទូរស័ព្ទ៖067222268 / 090222226
ទីតាំង៖ ក្នុងបរិវេណកោះពេជ្រ ជាប់នឹង ឡាក់គីបឺរហ្គឺរ
បញ្ជាក់៖ បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រយៈពេល៣ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ចំពោះតែ ឈុតស៊ុប មូយ៉ាង និងឈុតស៊ុបចង្កាក់ទឹកដូងប៉ុណ្ណោះ។

វីដេអូ៖