អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាធ្លាប់ស្គាល់ហាងមីទាញតុងយុាំពីមុនមកហើយ គឺថាគ្រប់ម្ហូបអាហារដែលមាននៅក្នុងហាងគឺសុទ្ធតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសារ សម្រាប់ថ្ងៃនេះវិញ Admin បង្ហើបអោយដឹងនូវមីនុយថ្មីដែលម្ចាស់ហាងបានសម្រិតសម្រាំងជាមួយរូបមន្តថ្មីប្រចាំហាងនោះគឺស៊ុបតុងយុាំ។

ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ

និយាយពីថាគ្រាន់តែចូលដល់មុខហាង ក្លិនស៊ុបក៏ឈ្ងុយសាយក្លិនមកភ្ញោចអារម្មណ៍ធ្វើអោយឃ្លានតែម្ដង។ សម្រាប់រសជាតិវិញគ្រាន់តែដាក់ចូលក្នុងមាត់ភ្លាម មានអារម្មណ៍ថារសជាតិប្លែកខ្លាំង បានបន្ថែមជាមួយឈុតគ្រឿងសមុទ្រពិសេសដែលមានមឹកយក្សធំ គឺថាឃើញហើយរំលងមិនបានតែម្ដង។ ណ្ហើយរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះធ្វើអោយ Admin កូរពោះទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយ តោះណាត់គ្នាមកញ៉ាំមកណា ហើយគួរតែដាក់ឈុតពិសេសអោយដឹងថាអស្ចារ្យកម្រិតណា។

ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ

អូយ Admin នឹកមឹកយក្សណាស់តោះទៅហាងមីទាញតុងយុាំ សាខាទី២ ផ្លូវ១៨៤ ក្រោយសាលាស៊ីសុវត្ថិចំហៀងខាងត្បូង ជាប់ជាមួយស៊ុបហ៊ុយហ៊ុយ តោះស្គាល់ទីតាំងហើយនៅចាំអីទៀតមកលឿនៗមកណា មឹកយក្សនៅចាំណា។

ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ

ហាង មីទាញតុងយុាំ
ទីតាំង៖ សាខាទី២ ផ្លូវ១៨៤ ក្រោយសាលាស៊ីសុវត្ថិចំហៀងខាងត្បូង ជាប់ជាមួយស៊ុបហ៊ុយហ៊ុយ
លេខទូរសព្ទ៖ 096 548 4342 / 061 316 683

វីដេអូ