ខ្សែភាពយន្ដ Warcraft ត្រូវបាន បំបែក កំណត់ត្រា Box Office នៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពី យប់មិញ​បាត់ទៅហើយ។ បើយោង តាម អ្នកវិភាគ សំបុត្រ នៅប្រទេសចិន បានអោយដឹងថា សំរាប់ ការដាក់បញ្ចាំង កាលពី កណ្តាលអធ្រាត្រ ខ្សែភាពយន្ដ ថ្មីនេះរកចំណូលបាន 55,4លានយន់នៅប្រទេសចិន (ឬ 8,4 លានដុល្លារអាមេរិច) នៅក្នុងយប់នោះតែម្តង ។ កំណត់ត្រា នេះ​​បានខ្ពស់ ជាងការរំពឹង​ទុក។ចំណែក​ ប្រទេសកម្ពុជា យើងនឹង ចាប់ បញ្ចាំង នៅ ថ្ងៃស្អែក នេះដែលហើយ​នៅតាមបណ្តា រោងកុន ក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ​ត្រៀមទស្សនា ហើយនៅ អ្នកទាំងអស់គ្នា…….

ប្រភពពី YouTube Channel KinoCheck International

1. Warcraft

Warcraft