រកឯណាបានទៅអញ្ចឹងៗអីនៀក៎ សាច់អាំង៣រសជាតិ ទឹកកាពិ ទឹកតៅហ៊ូ ទឹកត្រីកោះកុង នៅហាង GrillHouse BBQ & Beer មានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតទៅដល់ ៣០% រហូតដល់ដាច់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ហើយថែមទាំងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនហ្វ្រីថែមទៀតចំពោះអ្នកដែលចង់កុម្ម៉ងយកទៅញ៉ាំនៅផ្ទះ។​

សាច់អាំង ៣ រសជាតិ ជាចំនុចពិសេសមិនអាចខ្វះបានរបស់ហាងសាច់អាំងនេះ ហើយទឹកជ្រលក់ ៣ជ្រើសរើសនេះសុទ្ធតែ មហាត្រូវគ្នាហើយជាមួយសាច់អាំង ដូចជា ទឹកកាពិ ទឹកតៅហ៊ូ និងទឹកត្រីកោះកុងនេះ និយាយរួមមួយកំប្លេរហ្មង មិនអោយភ្ញៀវណាទើសចិត្តឡើយ ចូលចិត្តមួយណាយកមួយនឹង ហើយចំនុចពិសេសមួយទៀតនោះ គឺបរិយាកាសជុំវិញហាងតែម្តង ត្រូវណាស់សម្រាប់ការជួបជុំ។

ម៉ោះៗ នៅចាំអីទៀតសាច់អាំងឆ្ងាញ់ហើយមានបញ្ចុះតម្លៃ ៣០%រហូតដល់ដាច់ខែបែបនេះទៀត មិនថាញ៉ាំនៅហាងផ្ទាល់ក៏បាន កុម្ម៉ងយកទៅញ៉ាំនៅផ្ទះក៏បាន៕

ហាង GrillHouse BBQ & Beer
ទូរសព្ទ៖ 077 868 768 / 086 868 768
ទីតាំង៖ ទល់មុខសួនវត្តបទុមវត្តី

វីដេអូ៖