ខ្ជិលចម្អិនម្ហូបនាំហត់ ហើយក៏ខ្ជិលចេញក្រៅតែចង់ញ៉ាំ បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់ អាចកុម្ម៉ងបានចង់ បឺហ្គឺរក៏បាន ចង់សាកឈុតភ្លៅមាន់ក៏បាន មានទាំងឈុតធំ និងឈុតសម្រាប់កុមារ ធានាថាមួយឈុតៗដឹងតែឆ្អែតពេញមួយថ្ងៃតែម្តង។ មិនបាច់បារម្ភទេថាមិនដឹងកុម្ម៉ងតាមណានោះ នេះលេខទូរសព្ទម្ចាស់ហាង 096 999 90 31 / 076 999 90 31 រឺក៏អាចកុម្មង់តាមរយៈ App E-Gets និង Nham24 មួយណាក៏បាន។

ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់
ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់
ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់

ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់ មានឈុតច្រើនសម្រាប់ជ្រើសរើស៖ បឺហ្គឺរធ្យូង និងធម្មតា បឺហ្គឺរពិសេស (សាច់គោ, ប៊ែកខន, ឈីស) បឺហ្គឺរសាច់មាន់(ចៀន និងបំពង) មានបឺហ្គឺរសាច់ជ្រូក ដំឡូងបំពង សាច់មាន់បំពង (ដុំ និងប្រហិត) សម្រាប់រសជាតិគឺឆ្ងាញ់ប្លែកតែម្តង។

ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់
ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់
ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់
ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់

មើលប៉ុន្មានមុខនេះ ឃ្លានមួយណាចាប់អារម្មណ៍មួយណាដែរ កុម្ម៉ងមកណា ហើយបើថា កុម្ម៉ងតាម លេខទូរសព្ទម្ចាស់ហាង 096 999 90 31 / 076 999 90 31 ចាប់ពី 5មុខ ទាំងអាហារសម្រន់ និង ភេសជ្ជះ ហ្វ្រីដឹកជញ្ជូនជិតៗហាង និងគិតសេវា2$ សំរាប់ទីតាំងឆ្ងាយ៕

ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់
ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់
ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់
ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់
ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់
ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់

ហាង បឺហ្គឺរឆ្ងាញ់
លេខទូរសព្ទ៖ 096 999 90 31 / 076 999 90 31
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ 347 ផ្លូវ 245 សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ2 នៅជាប់ហាង coffee today ស្តុបទេពផន

វីដេអូ៖