បាល់ទាត់​គឺជា កីឡា​ដ៏​ពេញ​និយម​មួយ​នៅ​លើ​ពិភពលោក ការ​លេង​កីឡា ដើម្បី​សុខភាព រឹតចំណង​មិត្តភាព​រវាង​ប្រទេស និង​ប្រទេស នៅ​លើ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​។ ហើយ​កីឡាករ​បាល់ទាត់​ក៏​អាច​រក​ចំនូល​បាន​ច្រើន ដោយ​ប្រាក់​បៀ​វត្ស និង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ផេ្សង​ៗ ដោយឡែក​កីឡា​ទាំងនោះ​យក​ប្រាក់​ទាំងនោះ​ទៅ​ទិញ​របស់​ប្រើប្រាស់ ទិញ​សំភារៈ​របស់របរ​ទំនើបៗ ហើយ​ជា​ពិសេស​នោះ​គឺ​ការ​ទិញ​ភូមិ​គ្រឹះ​ធំ​ដ៏​ស្គឹ​ម​ស្គៃ តោះ​! ទស្សនា កីឡាករ​ល្បី​ចំនួន 10​រូប ដែល​មាន​ភូមិ​គ្រឹះ​ថ្លៃ​ៗ ​ជាងគេ​នៅ​ក្នុង​ពិភព​បាល់ទាត់…

10. KAKA តម្លៃ $3 Million

KAKA

9. Andre Inesita តម្លៃ $4.6 Million

8. Lionel Messi តម្លៃ $5 Million

Lionel-Messi

7. Mario Ballotelli តម្លៃ $5.2 Million

Mario-Ballotelli

6. Cristiano Ronaldo តម្លៃ $6 Million

Cristiano-Ronaldo

5. Frank Lampard តម្លៃ $7 Million

Frank-Lampard

4. John Terry តម្លៃ $7.5 Million

John-Terry

3. Didier Drogba តម្លៃ $14.5 Million

Didier-Drogba

2. Wayne Rooney តម្លៃ $17.8 Million

Wayne-Rooney

1. David Beckham ម្លៃ $20 Million

David-Beckham