ថ្ងៃមុន KSPG.TV បាន​​​លើក​យក Trailer រឿង Warcraft រួច​ម្តង​មក​ហើយ ដែល​ជា​រឿង​យក​ចេញពី Game Warcraft ដែល​ជា Game ល្បី​មួយ​នៅ​លើ​ពិភពលោក​។ រឿង Warcraft ត្រូវ​បាន​ចាក់​បញ្ចាំង​ទូរ​ទាំង​ពិភពលោក រួម​ទាំង​កម្ពុជា យើង​ផង​ដែរ ហើយ​រឿង​នេះ ដែល​រក​ប្រាក់​ចំណូល​បាន​ជាង 24 លាន​ដុល្លារ (10-12 ខែមិថុនា ឆ្នាំ​2016)  នៅជុំវិញ​ពិភពលោក។

Warcraft-behind Warcraft-behind

ដោយឡែក​ថ្ងៃនេះ KSPG.TV សូម​លើកយក​សកម្មភាព​ថត​ក្រៅ​ឆាក​ខ្លះ​ៗ​វិញ​ម្តង​មើល ហេតុ​អ្វី​បានជា​រឿង​នេះ​អាច​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើនយ៉ាងនេះ? តោះ​! ទស្សនា​សកម្មភាព​ថត​ទាំងអស់​គ្នា​…

Warcraft-behindWarcraft-behind