ពេល​ដែល​អ្នក​ទៅ​សម្ភាសន៍​ការងារ​នៅ​កន្លែង​ណា​ក៏​ដោយ ជៀស​មិន​ផុត​ទេ​ នូវសំណួរ​មួយ​នេះ “ បង្ហាញ​ពី​ចំណុចខ្លាំង​និង​ចំណុចខ្សោយ​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​បាន​ស្គាល់​, អី យ៉ា ! ដល់​សំណួរ មួយ​នេះ​ត្រូវ ឆ្លើយ​បែប​ណា ? បើ​ខ្ញុំ​ខ្លួនឯង អត់​ដឹង​ពី​ចំណុចខ្លាំង​ខ្លួនឯង មានអី​ខ្លះ​ផង ?

Strengths_Weaknesses

បញ្ជាក់ KSPG.TV សូម​ណែនាំ​ដល់​អ្នក​ដែល​ទៅ​សម្ភាសន៍​ការងារ​ទាំងអស់​ថា ប្រសិន បើ​ជួបនឹង​សំណួរ​បែបនេះ អ្នក​មិន​គួរ​ឆ្លើយ​ពាក្យ​មួយ​ឃ្លា​នេះ​ជា​ដាច់ខាត “ ខ្ញុំ​គិតថា​ ខ្ញុំមិនមាន​ចំណុច​ទាំង​ពីរ​នេះ​ទេ​” ។ អញ្ចឹង​ត្រូវ​ឆ្លើយ​យ៉ាងម៉េច​ទៅ​វិញ ទើប​ជា​ការ​ល្អ​ ។ តោះ ! សូម​ទស្សនា ​វីដេ​អូ​ខាងក្រោម ដើម្បី​បាន​តិកនិច​ខ្លះ​ៗ​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​សំណួរ​ខាងលើ​នេះ ​ឲ្យមាន​ប្រសិទ្ឋភាព​។

Strengths_Weaknesses

https://www.youtube.com/watch?v=YhbULttQ0G0

ប្រភព៖ YouTube Channel Quinn N