ធ្លាប់តែ ​ស្តាប់​បទ ទីនេះ​មាន​មនុស្ស​ខូចចិត្ត របស់ Adda តែឯង​រឺក៏ Adda ច្រៀង​ជាមួយ Fans របស់គាត់​ក្នុង​កម្មវិធី Smule មែន​អត់? តែ​ពេលនេះ​ ប្លែកតិច​ហើយ​ណា តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យុវវ័យ​របស់អ្នក​ពេលនេះ គឺ​លោក ហេង ពិទូ និង Adda ពួកគាត់​ក៏​កំពុង​តែ​ច្រៀង ឆ្លងឆ្លើយ​គ្នា​ដែរ​។ អីយ៉ា ឡូយ ហើយ ពិ​រោះ​ទៀត​។

ចាំកាល់ទៀត​!

Finally (Adda new Cover song)

heng pitu

https://www.youtube.com/watch?v=7hFWQMc_qVo&feature=youtu.be

ប្រភព៖​ YouTube Channel Adda Angel