ក្រុមហ៊ុន Volkswagen ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ 1937 ទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​របស់​ក្រុមហ៊ុន ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ទីក្រុង Wolfsburg ប្រទេស​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​។ កាលពី​ថ្ងៃមុន KSPG.TV បាន​លើកយក​ការ​ផលិត​រថយន្ត​របស់​ក្រុមហ៊ុន Volkswagen រួច​មក​ហើយ។

Volkswagen Engine Volkswagen Engine Volkswagen Engine

តែ​សម្រាប់​ថ្ងៃនេះ​វិញ​ខ្ញុំ​បាន​លើកយក​ការ​ផលិត​ម៉ាស៊ីនរថយន្ត របស់​ក្រុមហ៊ុន Volkswagen វិញ​ម្តង ចង់​ដឹង​កាន់​ច្បាស់​ពី​ដំណើរការ​ផលិត​ម៉ាស៊ីន​យ៉ាងណា​នោះ តោះ​! ទស្សនា​វី​ដេ​អូ​ទាំងអស់​គ្នា​…