បទចាស់ៗ លោក សាន ផានិតស្រលាញ់បទណាជាងគេ?

សាន ផានិត

San phanith / p - nith Facebook Page
San phanith / p - nith Facebook Page

មិត្ត​យុវវ័យ ប្រហែលជា​នៅ​ចាំ​តារាង​ចំរៀង លោក សាន ផានិត ដែល​បាន​ផ្អាក​ពី​វិស័យ​សិល្បៈ​មួយរ​យៈមក ហើយ​។ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ពេល​ថ្មី​ៗ យើង​សង្កេត​ឃើញ​រូប​លោក បាន​ត្រលប់​ចូល​មក​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​វិញ ដោយ​បាន និពន្ធ​នៅ​បទ​ចំរៀង Original Song​។ ហើយ​លោក​ក៏​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ការងារ​សង្គម​មួយ​ចំនួន ផង​ដែរ​។ ក្នុងថ្ងៃនេះ ក្រុមការងារ KSPG TV សូម​លើកយក​នៅ​បទ​ចំរៀង​ចាស់​ៗ របស់​គាត់​មួយ​ចំនួន ហើយ​ក៏​ជា​ការ​រំលឹក​ផង​ដែរ មក​អោយ​មិត្ត​ទាំងអស់​ស្តាប់​កំសាន្ត​។