និយាយពីAn Cha Taiwan Milk Tea ម៉ូយៗមួយចំនួនធំមានបានដឹងដំណឹងនេះហើយឬនៅ? បើមិនទាន់ដឹងទេចាំ Admin ប្រាប់ចុះណា៎ ជាពិសេសម៉ូយៗដែលនៅម្តុំបាក់ទូកយើងហ្នឹង ភេសជ្ជៈ An Cha Taiwan Milk Tea បានមកបើកដំណើរការសាខាថ្មីមួយទៀតហើយ គឺនៅមជ្ឈមណ្ឌល ជីបម៉ុងបាក់ទូក សេនធើ ស្ថិតនៅជាន់ទីមួយតែម្តង ។

ហាង An Cha Taiwan Milk Tea BakTouk
ហាង An Cha Taiwan Milk Tea BakTouk
ហាង An Cha Taiwan Milk Tea BakTouk

អ្នកដែលជាអតិថិជនប្រចាំ An Cha Taiwan Milk Tea គ្រប់ពេលដែលនឹកដល់រសជាតិទាំងអស់របស់ភេសជ្ជៈពី An Cha សាកមួយណាក៏បាន ក៏ព្រោះតែរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែក ។ សម្រាប់សាខាថ្មីមួយនេះ ជឿជាក់ថាលោកអ្នកទទួលបានភាពងាយស្រួល ក្នុងការជ្រើសរើសទីតាំងក្បែរកន្លែងធ្វើការ ឬជិតការស្នាក់នៅរបស់លោកអ្នក ដោយមិនបាច់ចំណាយពេលទៅណាឆ្ងាយ។

ហាង An Cha Taiwan Milk Tea BakTouk
ហាង An Cha Taiwan Milk Tea BakTouk
ហាង An Cha Taiwan Milk Tea BakTouk

ស្ថិតក្នុង នៅមជ្ឈមណ្ឌល ជីបម៉ុងបាក់ទូក សេនធើ ពីភេសជ្ជៈ An Cha Taiwan Milk Tea គឺផ្តល់នៅទីតាំងធំទូលាយ ងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជន ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ គឺរសជាតិភេសជ្ជៈគ្រប់មុខរបស់ An Cha ឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់តែម្តង។

ហាង An Cha Taiwan Milk Tea BakTouk
ហាង An Cha Taiwan Milk Tea BakTouk
ហាង An Cha Taiwan Milk Tea BakTouk
ហាង An Cha Taiwan Milk Tea BakTouk

ហាង An Cha Taiwan Milk Tea BakTouk
ទីតាំង៖ នៅមជ្ឈមណ្ឌល ជីបម៉ុងបាក់ទូក សេនធើ ជាន់ទី១
លេខទូរសព្ទ៖ 081 312 000

វីដេអូ