រកណាបានញ៊ាំមិនអស់លុយនោះ! ឈុតពិសេស ត្រៀមរួចរាល់ហើយ រង់ចាំជើងខ្លាំងញ៊ាំហ្រ្វីអត់គិតលុយ ឆ្អឹងជំនីបាងកក ពីហាង Best Food បើមានដៃគូ ជើងខ្លាំងញ៊ាំ មោះញ៊ាំឈុត XXL អស់ មិនបាច់អោយលុយទេ ហ្វ្រីជូនតែម្តង។

ហាង Best Food
ហាង Best Food

ម្ហូបថ្មីរបស់ហាង Best Food ឆ្អឹងជំនីបាងកក កំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង ឃើញឈុតនេះហើយ ស្រៀវធ្មេញណាស់ ទ្រាំឃ្លានមិនបានទេ មានគ្រប់ឈុត គ្រប់ទំហំ មានទំហំ M L XL XXL ទៅគ្នាច្រើន ឬតិចអាចកុម្មង់តាមទំហំបាន ហើយបើដឹងថាខ្លួនពូកែញ៊ាំ អាចសាកល្បងយកឈុត XXL បានញ៊ាំអស់គឺមិនគិតលុយនោះទេ ឥឡូវមានរកណាត់គ្នាមកណា រកជើងខ្លាំងញ៊ាំឈុត XXL ឈុតឆ្អឹងជំនីបាងកក។

ហាង Best Food
ហាង Best Food
ហាង Best Food

មិនងាយរកបានទេ សំខាន់ដល់វេនអ្នកដែលពូកែញ៊ាំ ឱកាសញ៊ាំមិនអស់លុយមកដល់ហើយ ជិតដល់ម៉ោងចេញពីធ្វើការល្មម រកលេខណាត់គ្នាមក ញ៊ាំជុំគ្នាម្តង ពាក់ស្រោមដៃរួចញ៊ាំចាត់ការតាមចិត្ត ឈុតឆ្អឹងជំនីបាងកករសជាតិបែបថៃ ពីហាង Best Food ។

ហាង Best Food
ហាង Best Food
ហាង Best Food

ហាង Best Food
លេខទូរសព្ទ៖ 069 41 41 44 / 061 41 41 44
សាខាទី២៖ ជិតតារាងបាល់បឹងកក់ជិតEden Garden

វីដេអូ៖