នឹកមី​ស៊ុប​សាលា​បឋម​ទួល​ទំពូង ខានញ៊ាំរសជាតិបែបនេះយូរដែរហើយមែនអត់? តោះពេលនេះ កន្លែងនេះ រសជាតិមួយនេះ បានវិលត្រឡប់មកវិញហើយ ម៉ូយៗ ណាត់ប្រាប់តគ្នាផង ។

មី​ស៊ុប​សាលា​បឋម​ទួល​ទំពូង
មី​ស៊ុប​សាលា​បឋម​ទួល​ទំពូង
មី​ស៊ុប​សាលា​បឋម​ទួល​ទំពូង

បើយើងនិយាយពីមីស៊ុបទួលទំពូង ជឿថាមិនតិចអ្នកនោះទេដែលស្គាល់ ពីមួយជំនាន់ ទៅមួយជំនាន់ អោយតែធ្លាប់រៀនក្នុងសាលាបឋមទួលទំពូង គឺស្គាល់ច្បាស់តែម្តង ហើយមិនត្រឹមតែអ្នកដែលរៀនក្នុងសាលាទេ អ្នកធ្វើការ អ្នករៀននៅសាលាផ្សេងក៏ធ្លាប់ទៅញ៊ាំនៅទីនោះដែរ ដោយសារតែ រសជាតិមីស៊ុប តម្លៃ និងការនិយមទទួលទានអាហាសម្រន់បែបងាយៗ ដ៏ច្រើនមុខក្នុងសាលានេះផ្ទាល់តែម្តង។

មី​ស៊ុប​សាលា​បឋម​ទួល​ទំពូង
មី​ស៊ុប​សាលា​បឋម​ទួល​ទំពូង
មី​ស៊ុប​សាលា​បឋម​ទួល​ទំពូង

មោះដូចនេះ នឹកដល់ មីស៊ុបទួលទំពូង នឹកកន្លែងធ្លាប់រៀន នឹកអាហារធ្លាប់ញ៊ាំ ក្នុងសាលា តេណាត់រកមិត្តភក្តិ មកជួបជុំគ្នា ញ៊ាំអីម្តង ហើយកុំភ្លេចណា លក់តាំងពីព្រឹក ដល់ពេលល្ងាច ។

មី​ស៊ុប​សាលា​បឋម​ទួល​ទំពូង
មី​ស៊ុប​សាលា​បឋម​ទួល​ទំពូង
មី​ស៊ុប​សាលា​បឋម​ទួល​ទំពូង

មី​ស៊ុប​សាលា​បឋម​ទួល​ទំពូង
លក់​ពី​ព្រឹក​ដល់​ល្ងាច
ទីតាំង​៖ នៅ​ក្នុង​វត្ត​ទួល​ទំពូង​ (ខាង​សាលា​បឋម​សិក្សា​ទួល​ទំពូង​)

វីដេអូ៖