ប្រាប់ថាមិនឃ្លានក៏មិនជឿដែរ បើគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណឹង ក្រពះចាប់ផ្តើមរើហើយហ្នឹង ប្រមូលសុទ្ធតែអណ្តាតគោ ក្រចកជើងគោ ឆ្អឹងជំនីគោ ប្រឡាក់គ្រឿងឡើងទំនងម្លឹងៗ មើលទៅទំនងជាតិណាស់!

ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ

ថ្មើរៗហ្នឹងបានឃើញវីដេអូនេះហើយ ដឹងតែឃ្លានមិនស្ទើរទេ មីនុយម្ហូបថ្មី ប្រចាំហាង មីទាញតុងយុាំ ដឹងតែប្លែកមាត់ ប្លែកអណ្តាតទៀតហើយ ជាមួយនិងមុខម្ហូបថ្មីនេះ តម្លៃមានចាប់ពី ១៥០០០៛ ឡើងទៅ បើមានគ្នីគ្នាច្រើនអ្នកទៀត ជុំគ្នាញ៊ាំ គឺចំណាយម្នាក់តិច ញ៊ាំបានយ៉ាងសប្បាយ ។

ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ

ចឹងសាកស្រម៉ៃបណ្តើរៗទៅ ក្រចក​ជើង​គោ ឆ្អឹងជំនីអាំង ប្រឡាក់គ្រឿងឡើងទំនងម្លឹងៗហើយ បន្ថែមជាមួយបន្លែ និងទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់ប្រចាំហាងទៀតនោះ រឿងអីថាមិនប្លែកមាត់ ចឹងត្រៀមមាត់ មកសាកទាំងអស់គ្នាហាងមីមីទាញតុងយុាំ។

ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ

ហាង មីទាញតុងយុាំ 
លេខទូរសព្ទ៖​ 061 31 66 83 / 098 809 789
ទីតាំង៖ ផ្លូវ ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម
ផែនទី៖ ចុចទីនេះ

វីដេអូ