ទឹកគ្រឿងខ្មែរ គឺជា​ មុខម្ហូប​ដែល​ជាទី​ពេញនិយម​មួយ​របស់​ប្រជាជនយើង​មិនថា​ នៅ​ ជនបទ ឬ នៅ​ទីក្រុង​។ បើ​និយាយ​ពីមុខ​ម្ហូប​មួយ​មុខនេះ គឺ​តែងតែ​នឹកឃើញ​គ្រឿងផ្សំ​ដែល​មិន​អាច​ខាន​បាន​ដោយសារ តែ​មាន​ប្រហុក​ដែល​អាច​និយាយ​បាន​ថា ជា​ម្ហូប មួយមុខ​ដែល​តំណាង​អោយ​ខ្មែរ​តែ​ម្តង ។

ជា​ធម្មតា ប្រជាជនខ្មែរ​តែងធ្វើ​ ទឹកគ្រឿង​ដើម្បី​ជា​អន្លក់ ជាមួយ​បន្លែស្រស់ៗ ខ្ចីៗ ទៅ​តាម​ចំនង់​ចំនូលចិត្ត​របស់​គ្រួសារ​នីមួយៗ​ ។ ប៉ុន្តែ​សំរាប់​ថ្ងៃនេះ KSPG.TV សូម​បង្ហាញ​ពី​របៀបធ្វើ​ ​វិញ​ម្តង​មើល សំរាប់​អ្នក​ដែល​មិនទាន់​ចេះ​ពី​របៀប​ធ្វើ សូម​ទស្សនា​ណា៎។

Asain-Food-Prahok-Dip-Tik-Kroeung Asain-Food-Prahok-Dip-Tik-Kroeung

ប្រភព៖​ YouTube Channel beeTV

ប្រភព៖​ YouTube Channel VNK Cambodia