ជិះមកលេងកោះពេជ្រ នឹកឃ្លានស៊ុបក្តៅៗ ហុយៗ និងគ្រឿងសមុទ្រក្រឡុកគ្រឿង មករកបាននៅ ហាងចូលចិត្តញ៊ាំ ទីតាំងក្បែរមាត់ទន្លេស្រាប់ ហើយមុខម្ហូបអត់ខ្វះទេ អ្វីក៏មានដែរ។

ហាង ចូលចិត្តញ៊ាំ
ហាង ចូលចិត្តញ៊ាំ
ហាង ចូលចិត្តញ៊ាំ

ហាង ចូលចិត្តញ៊ាំ មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងកោះពេជ្រ គឺនៅជាប់មាត់ទន្លេផ្ទាល់តែម្តង បើលោកអ្នកជិះចុះពីស្ពានហង្សបត់ស្តាំ ហើយបត់ស្តាំទៀត​ ស្របតាមមាត់ទន្លេ​ ហាងនៅខាងស្ដាំដៃ។ ហើយបើមានគ្នីគ្នាចង់រកស៊ុបក្តៅៗ សម្រាប់ហុតកម្តៅក្រពះ រសជាតិឆ្ងាញ់ ជ្រើសរើសយក​ ហាង ចូលចិត្តញ៊ាំ

ហាង ចូលចិត្តញ៊ាំ
ហាង ចូលចិត្តញ៊ាំ
ហាង ចូលចិត្តញ៊ាំ

និយាយពីមុខម្ហូបវិញ មានមិនខ្វះទេ លក់ដាច់ខ្លាំងទៀតផង សម្រាប់មុខម្ហូបដែលពេញនិយមទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង មានរសជាតិឆ្ងាញ់មានដូចជា ស៊ុប បុកល្ហុង គ្រឿងសមុទ្រក្រឡុក ខ្យងចំហុយ ហើយមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេ នៅមានច្រើនមុខទៀត ធានាថាទៅហើយអត់ខ្វះម្ហូបញ៊ាំនោះទេ ។

ហាង ចូលចិត្តញ៊ាំ
ហាង ចូលចិត្តញ៊ាំ
ហាង ចូលចិត្តញ៊ាំ
ហាង ចូលចិត្តញ៊ាំ

ហាង ចូលចិត្តញ៊ាំ
ទីតាំង៖ នៅក្នុងកោះពេជ្រ ចុះពីស្ពានហង្សបត់ស្តាំ
លេខទូរសព្ទ៖ 010 338 695

វីដេអូ