កម្មវិធី​ដ៏ល្បី​លំដាប់​ពិភពលោក Got Talent ដែល​អ្នកទាំងអស់ដឹងហើយថា កម្មវិធីនេះក៏បានមក​ដល់​កម្ពុជា​យើង មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងពេលយ៉ាងខ្លីខាងមុខនេះ Cambodia’s Got Talent រដូវកាលទី២ នឹងមកដល់ពេលឆាប់ៗនេះផងដែរ ។ ហើយ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ គឺ​ជា​ឆាក​បញ្ចេញសម្លេងច្រៀង​ទាំង​ ៣​ដែល​ធ្លាប់​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ច្រើន​​ ជុំវិញ​ពិភពលោក៖​​

https://www.youtube.com/watch?v=9msiUy0JN64

https://www.youtube.com/watch?v=xCoxGV7j71c