គេងផ្ទះអផ្សុកឃ្លាននេះឃ្លាននោះហើយមែនអត់ ចុះមាននឹកឃ្លានជើងមាន់ ជើងទាដាក់គ្រឿង រសជាតិហិរៗអត់ចុះ🤪? ពេលនេះសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំ ចង់ញ៉ាំតែមិនដឹងទិញនៅណាបាន មិនជាបញ្ហាទេណាព្រោះថាហាង ជើងទាហិរទួលគោក ទទួលការកុម្ម៉ង់ពីលោកអ្នកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមិនថាជិតមិនថាឆ្ងាយអាចកុម្ម៉ង់បានតាមរយៈលេខទូរសព្ទ 093 969 919 / 070 577 967 / 069 287 221 / 076 555 88 80 ។

ជើងទាហិរទួលគោក
ជើងទាហិរទួលគោក
ជើងទាហិរទួលគោក

ហាង ជើងទាហិរទួលគោក នេះល្បីខ្លាំងណាស់ក៏ព្រោះតែជើងមាន់ជើងទានៅទីនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសរសជាតិធ្វើតាមការកុម្ម៉ង់របស់អតិថិជន ជាពិសេសគឺរសជាតិហិរៗតែម្ដងដែលធ្វើអោយយើងញ៉ាំមិនទ្រលាន់ និងញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត។ ហើយក្រៅពីជើងមាន់ជើងទានេះ ក៏មាន ត្រីសាបាក់ ផាក់ឡូវដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងដែរ ដោយលោកអ្នកអាចកុម្ម៉ង់យកទៅញ៉ាំបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើម្ហូប។

ជើងទាហិរទួលគោក
ជើងទាហិរទួលគោក
ជើងទាហិរទួលគោក

តោះៗ ចង់ញ៉ាំជើងមាន់ ជើងទាដាក់គ្រឿង រសជាតិហិរៗ ត្រីសាបាក់ និងផាកឡូវ កុំភ្លេចធ្វើការកុម្ម៉ង់ឥលូវនេះណា យើងនឹងធ្វើការដឹកជូនលោកអ្នកគ្រប់ទីកន្លែង៕

ជើងទាហិរទួលគោក
ជើងទាហិរទួលគោក
ជើងទាហិរទួលគោក

ជើងទាហិរទួលគោក
លេខទូរសព្ទ៖ 093 969 919 / 070 577 967 / 069 287 221 / 076 555 88 80
ទីតាំង៖ ផ្លូវ៥៦៦ចំហៀងសាលាបឯមទួលគោក ជាប់ក្រសួងសុខាភិបាល

វីដេអូ៖