គេងផ្ទះនឹកឃ្លានចង់ញ៉ាំនំប៉័ងជ្រូកខ្វៃ កុម្ម៉ងបានភ្លាមឥលូវនេះពីហាង នំបុ័ងជ្រូកខ្វៃភ្នំពេញ ជាមួយនូវរសជាតិពិសេស និងស្រួយឆ្ងាញ់ទាំងនំប៉័ង និងស្បែកជ្រូកខ្វៃ បានញ៉ាំហើយពិតជាមិនខកបំណង ជាពិសេសជាមួយសេវាដឹកជញ្ជូនដល់មុខផ្ទះដោយគ្រាន់តែធ្វើការខលកុម្ម៉ង់តាមរយៈ លេខទូសព្ទ 093 96 99 19 / 070 57 79 67 /​​ 069 28 72 21 / 076 555 88 80 ។

ហាង នំបុ័ងជ្រូកខ្វៃភ្នំពេញ
ហាង នំបុ័ងជ្រូកខ្វៃភ្នំពេញ
ហាង នំបុ័ងជ្រូកខ្វៃភ្នំពេញ

នំបុ័ងជ្រូកខ្វៃ នៅហាង នំបុ័ងជ្រូកខ្វៃភ្នំពេញ គឺពិសេសដោយត្រង់ថាម្ចាស់ហាងបាន ធ្វើជ្រក់ល្ហុង ជ្រក់ត្រសក់ សាច់ជ្រូកខ្វៃ សាច់ផាក់ឡូវ សាច់ចិញ្ច្រាំ ដោយខ្លួនឯងប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់ និងរសជាតិឆ្ងាញ់។ បែបនេះ គឺធ្វើអោយបងប្អូនមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការទទួលទាន ទាំងទៅលើរសជាតិ និងអនាម័យដែលប្រកបដោយផាសុកភាព។ ឆាប់កុម្ម៉ង់ឥលូវនេះណា ដើម្បីទទួលបាននំបុ័ងជ្រូកខ្វៃ ដ៏ស្រួយឆ្ងាញ់ញ៉ាំជុំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក លេខទូសព្ទ 093 96 99 19 / 070 57 79 67 /​​ 069 28 72 21 / 076 555 88 80 ៕

ហាង នំបុ័ងជ្រូកខ្វៃភ្នំពេញ
ហាង នំបុ័ងជ្រូកខ្វៃភ្នំពេញ
ហាង នំបុ័ងជ្រូកខ្វៃភ្នំពេញ
ហាង នំបុ័ងជ្រូកខ្វៃភ្នំពេញ
ហាង នំបុ័ងជ្រូកខ្វៃភ្នំពេញ
ហាង នំបុ័ងជ្រូកខ្វៃភ្នំពេញ

ហាង នំបុ័ងជ្រូកខ្វៃភ្នំពេញ
ទីតាំង៖ ចំហៀងសាលាបឋមសិក្សាទួលគោក ជាប់ក្រសួងសុខាភិបាល
លេខទូសព្ទ៖ 093 96 99 19 / 070 57 79 67 /​​ 069 28 72 21 / 076 555 88 80

វីដេអូ៖