តារាចំរៀងដែលកំពុងឆក់បេះដូងយុវវ័យ​​គ្រប់គ្នា នាពេលសព្វថ្ងៃនេះ គឺតារាចំរៀង Original គឹម្ចាស់បទ ទីនេះកំពុងមានមនុស្សខូចចិត្ត បានបញ្ចេញចំរៀងរបស់នាងមួយបទទៀតហើយដែលមានចំនងជើងថា​ Now and Forever ។ អីយ៉ាស្តាប់តែចំណងជើង​ ក៏ទាក់ទាញដែរ គ្មានអីត្រូវនិយាយទៀត ស្តាប់​ជាមួយខ្ញុំតែម្តងទៅ។