ខានញ៉ាំប៊ូហ្វេយូរដែរហើយមែនអត់? តោះថ្ងៃនេះចុងសប្ដាហ៍ផង ណាត់មិត្តភក្តិ ក្រុមការងារ ក្រុមគ្រួសារអោយហើយទៅជប់លៀងមាត់ម្ដង ហើយត្រៀមលុយត្រឹមតែម្នាក់តែ 7$ ធានាថាញ៉ាំបែកពោះ ញ៉ាំដោយមិនកំណត់ម៉ោង ញ៉ាំម៉ាសេរី ពីហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២

ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២ មានគ្រប់មុខ គ្រប់ជម្រើស មានទាំងស៊ុប និងសាច់អាំង ហើយមានបង្កង បង្គាចាក់ពេញៗ ផ្តល់អោយអតិថិជនរើសដោយសេរី មិនកំណត់ចំនួន លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសជាមួយហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២ បានតម្លៃម្នាក់តែ 7$ ញ៊ាំដោយសេរី លើកលែងតែភេសជ្ជៈប៉ុណ្ណោះ។
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២

ល្ងាចនេះកុំទាន់ញ៊ាំអី ទុកពោះអោយទំនេរ ត្រៀមជុំគ្នាម្តង ចង់ស៊ុបក៏បាន សាច់ក៏បាន ញ៊ាំមួយតឹងពោះ នៅ ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២ សម្រាប់ទីតាំងលោកអ្នកអាចទៅរកបាននៅ ផ្ទះលេខ ១២-១៤ ផ្លូវ ២៤២ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌប្រាំពីរមករា៕

ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២

ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ ១២-១៤ ផ្លូវ ២៤២ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌប្រាំពីរមករា
លេខទូរសព្ទ៖ 092 28 62 88 / 068 28 62 88
ផែនទី៖ ចុចទីនេះ

វីដេអូ​៖