ជិតដល់ម៉ោងចេញពីធ្វើការល្មម រកលេខមិត្តភក្តិ បើកឆាត បើកគ្រុប ឆាតណាត់កំពូលមិត្ត រួចបើកកាបូបដកលុយ 7$ ប្តូរខោរលុងៗ​ ត្រៀមដាក់ប៊ូហ្វេ ស៊ុប និងសាច់អាំង គ្រឿងសមុទ្រ គ្រប់មុខ សាច់បន្លែ ញ៊ាំមួយតឹងពោះ នៅ ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២ ។
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
សម្រាប់អ្នកកំពុងតែស្វែងរកហាង ប៊ូហ្វេ យ៉ាងច្រើន មានគ្រប់មុខ គ្រប់ជម្រើស មានទាំងស៊ុប និងសាច់អាំង ហើយមានបង្កង បង្គាចាក់ពេញៗ ផ្តល់អោយអតិថិជនរើសដោយសេរី មិនកំណត់ចំនួន លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសជាមួយហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២ បានតម្លៃម្នាក់តែ 7$ ញ៊ាំដោយសេរី លើកលែងតែភេសជ្ជៈប៉ុណ្ណោះ។
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២

ល្ងាចនេះកុំទាន់ញ៊ាំអី ទុកពោះអោយទំនេរ ត្រៀមជុំគ្នាម្តង ចង់ស៊ុបក៏បាន សាច់ក៏បាន ញ៊ាំមួយតឹងពោះ នៅ ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២ សម្រាប់ទីតាំងលោកអ្នកអាចទៅរកបាននៅ ផ្ទះលេខ ១២-១៤ ផ្លូវ ២៤២ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌប្រាំពីរមករា។

ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២

ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ ១២-១៤ ផ្លូវ ២៤២ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌប្រាំពីរមករា
លេខទូរសព្ទ៖ 092 28 62 88 / 068 28 62 88
ផែនទី៖ ចុចទីនេះ

វីដេអូ៖