នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ លក់លើរទេះរុញតែរសជាតិកប់ម៉ង

ហាង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃពិសេស

0
6979
ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ

បើ​យើង​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម ពេទ្យរុស្សី ផ្លូវក្រោមជាប់សាលាពេទ្យ ​យើង​នឹង​ឃើញ​មាន​រទេះរុញ​ជាច្រើន កំពុង​ឈរ​ទទឹម​គ្នា ដែល​មួយ​ជា​រទេះរុញ​លក់អាហារសម្រន់គ្រប់មុខ និង​មួយទៀត​ជា​រទេះរុញ​លក់​នំ​ប័ុង​ជ្រូក​ខ្វៃពិសេស ដែល​មាន​អ្នកឈរ​ចាំទិញ អ្នកខ្លះអង្គុយញាុំមាត់ឡើងឆ្ងាញ់តែម្តងរៀង​រាល់​ល្ងាច​។

ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ
ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ
នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ លាយសាច់កាប់
នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ លាយសាច់កាប់
នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ
រទេះរុញ នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ

ដោយសារតែរសជាតិនៃ នំប័ុងជ្រូកខ្វៃពិសេសនេះបានធ្វើអោយអ្នកញាុំសរសើរថាឆ្ងាញ់ខ្លាំង អោយតែជិះកាត់ម្តងណាគឺមិនដែលរំលងទេដឹងតែចូលញាុំមិនខាន បើក្រលេកទៅមើលថ្វីដៃអ្នកវិញខ្ចប់នំប័ុងវិញញាប់ដៃគ្រប់ៗគ្នាក៏ព្រោះអីមានអតិថិជនច្រើនណាស់ចាំញុាំ ហើយបងស្រីម្ចាស់ហាងបានប្រាប់មកក្រុមការងារថា ២០០ទៅ៣០០ដើមក្នុង១ថ្ងៃ ហើយសាច់ខ្វៃពិសេសវិញអស់ទៅដល់ ២៥ទៅ៣០គីឡូ ហើយគាត់មានទៅដល់៣សាខាថែមទៀតផងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ
ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ
ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ
ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ

ចឹងបើចង់ញុាំនំប័ុងជ្រូកខ្វៃពិសេស កុំភ្លេចណាសាខាទាំង៣​កន្លែង​​ដូច​ជា៖ សាខាស្តាតអូឡាំពិក, សាខាស្តុបណានជីង,និង​កន្លែង​​មួយ​កន្លែង​ទៀតពេទ្យរុស្សីនេះហើយ ហើយ​គាត់លក់​ពី​ម៉ោង ២​ថ្ងៃរសៀល ដល់​ម៉ោង ៨​យប់​តែ​ពេល​ខ្លះ​អាច​លក់អស់​មុន​ម៉ោងទៀតចឹងកុំនៅចាំអីល្ងាចនេះហ្មងទៅ។

ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ
ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ
ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ
ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ
ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ
ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ
ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ
ហា​ង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃ

ហាង នំប័ុងជ្រូកខ្វៃពិសេស
ទូរស័ព្ទ៖ 010 58 59 05
ទីតាំង៖ ពេទ្យរុស្សី ផ្លូវក្រោម ជាប់សាលាពេទ្យ

វីដេអូ