ដូចដែលធ្លាប់ដឹងចឹង ពីហាង តូបប្រហិត តែងតែបន្ថែមមុខម្ហូបថ្មី រសជាតិប្រហិតថ្មីៗជាច្រើនរសជាតិ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន ក៏ដូចជាម៉ូយៗ បានសាកនូវរសជាតិថ្មីជាប្រចាំ ហើយសម្រាប់មីនុយថ្មីនេះវិញ គឺប្រហិតត្រីឆ្លាតរុំបន្លែ មានបន្លែគ្រប់មុខតែម្តង អ្វីដែលសំខាន់សាច់ត្រីឆ្លាតផ្សុំគ្រឿង រុំបន្លែ ដាក់បំពងទៅ ទំនងស្វិតមែន តែស្វិតគេស្វិតឆ្ងាញ់។

ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត

មិនអោយអតិថិជន ក៏ដូចជាម៉ូយខកចិត្តទេ គ្រប់មុខម្ហូបទាំងអស់មិនថាម្ហូបថ្មីៗ ម្ហូបចាស់ បងប្អូនដែលមិនចង់ចេញក្រៅផ្ទះ ក៏អាចកុម្មង់ញ៉ាំបានដែរ តាមរយៈ App ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ឬក៏អាចទៅញ៉ាំនៅហាងផ្ទាល់ ដែលបច្ចុប្បន្នមាន ៣សាខា សាខាវ៉ាន់ដា សាខាពេទ្យកុមារជាតិ សាខាIFL មួយណាក៏បានដែរ អោយតែនៅជិត ទៅមួយហ្នឹងទៅណា៎ ។

ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត

ក្រៅពីមុខម្ហូបថ្មីៗទាំងនោះ ក្នុងតូបប្រហិតផ្ទាល់ក៏មានមុខម្ហូបជាច្រើនមុខទៀត ដូចជា៖ បុកល្ហុង បុកល្ហុងត្រីសាល់ម៉ុន បុកក្ដាមស្រែ យ៉ាំហិរៗ និយាយរួមទៅគឺ មិនខ្វះចឹងហ្មង អ្វីក៏មានដែរ ។

ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត

ហាង តូបប្រហិត (ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា)
លេខទូរសព្ទ៖ 061 499 356
ផ្លូវ 402 កែង ផ្លូវ 185 ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ( ក្នុងទីតាំង ហាង Moto Café

សាខាពេទ្យកុមារជាតិ
លេខទូរសព្ទ៖ 078 969 704 / 093 24 24 18
នៅក្រោយពេទ្យកុមារជាតិ ផ្លូវ 122

សាខាIFL
លេខទូរសព្ទ៖ 093242418
នៅIFLផ្លូវ 118 កែងផ្លូវ 259

វីដេអូ៖