ឱ្យរំលងម៉េចកើត ទំនងម្លឹងៗហ្នឹង?ងាវពុះ ខ្យងពុះ ពងទាកូនពុះ ជាតិសាហាវណាស់!

ហាង MOOL

0
12110

ក្តីសុខៗនារីៗ នៅជិតបង្កើយ ឱ្យតែបានចាក់អត់ចេះខ្ជិលទេ ទំនងបែបនេះទៀត ឱ្យរំលងម្តេចបាន ងាវពុះ ទឹកត្រីកោះកុង, ងាវពុះ ទឹកអំពិលទុំ, ខ្យងពុះ ទឹកត្រីកោះកុង, ខ្យងពុះ ទឹកអំពិលទុំ, ពងទាកូនពុះ ទឹកត្រីកោះកុង, ពងទាកូនពុះ ទឹកអំពិលទុំ និយាយពីថា ជាតិណាស់ ហិរៗ បែបឆ្ងាញ់ៗ ។

ហាង MOOL
ហាង MOOL
ហាង MOOL

និយាយពីហាង MOOL រំលងមិនបាន គ្រប់មុខតែម្តងគឺថា សុទ្ធតែរបស់ឆ្ងាញ់ៗ ទំនងគ្រប់មុខ មានគ្រប់ជម្រើស ចង់ញុាំប្រហិតមានច្រើនរសជាតិ ចង់នំបុ័ងក៏បាន ចង់ងាវ ចង់ខ្យង ពងទាកូន មានជូនម៉ាកំប្លេរ ហើយ ពិសេសបងៗនារីៗ ធានាថាត្រូវចិត្តស្តូកតែម្តង គឺទឹកជ្រលក់ កោះកុងហិរៗ ជាតិណាស់ ។

ហាង MOOL
ហាង MOOL
ហាង MOOL
ហាង MOOL
ហាង MOOL

ហាង MOOL – សាខាបាក់ទូក
លេខទូរស័ព្ទ៖ 096 86 86 092
ផែនទីៈ https://goo.gl/maps/eCisCBQ3qCVXPukd6
ទីតាំង៖ បាក់ទូក ផ្លូវ 139 កែង 164 ជិតហាងកាហ្វេអាម៉ាហ្សូនបាក់ទូក
ហាង MOOL – សន្ធរម៉ុក
លេខទូរស័ព្ទ៖ 096 286 86 28
ផែនទី: https://goo.gl/maps/Z8PcWq2KASxjmEbZ6
ទីតាំង៖ សន្ធរម៉ុក ផ្លូវ 259 ទល់មុខហាងវីនវីនបុកល្ហុង សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ហាង MOOL – សាខាវ៉ាន់ដា
លេខទូរស័ព្ទ៖ 096 86 86 368
ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/RgdXSEZk1w62
ទីតាំង៖ ផ្លូវក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ជាប់ហាងម៉ូតូកាហ្វេ ផ្លូវ ៤០២ កែងផ្លូវ ១៨៥

វីដេអូ៖