មិនដល់ 2ខែទៀតទេ រឿង Warcraft នឹង​ត្រូវ​ចាក់​បញ្ចាំង​ជា​ផ្លូវការ​ហើយ

Warcraft
Warcraft

ញាក់សាច់ គ្រាន់តែមើល ក្រាហ្វិច និង Visual effect ក្នុងវីដេអូ Trailer ទី 2 ដែលនិយាយអំពីសង្គ្រាមរវាង មនុស្ស និង ពួកបិសាច Orc វារឹតតែធ្វើអោយយើងចង់ទស្សនា រឿងនេះទៅហើយ។ ដូច្នេះពេលដែលរឿង Warcraft ចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការ កុំភ្លេចទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

Warcraft
Warcraft