នឹកចង់ញុាំទុរេន តែឃ្លានភីហ្សាមែនអត់🍕😋? លែងលំបាក លែងជាបញ្ហាទៀតហើយ ដឹងតែអ៉េមតែម្តង ពីហាង Pezzo Pizza Cambodia បង្កើតរសជាតិកាន់តែប្លែក គឺភីហ្សារសជាតិទុរេន ធ្វើពីសាច់ទុរេនស្រស់ពិតៗ ដែលធ្វើអោយរសជាតិញុាំទៅ មានអារម្មណ៍ថាដូចញុាំពិតៗចឹង។

ហាង PEZZO Pizza Cambodia
ហាង PEZZO Pizza Cambodia
ហាង PEZZO Pizza Cambodia

សម្រាប់អ្នកឃ្លានទុរេន តែចង់ញុាំភីហ្សា កុំអូសរំលងអោយសោះ ភីហ្សារសជាតិទុរេនបានមកដល់ហើយ ពី Pezzo Pizza Cambodia ។ ក្នុងដូវកាលទុរេននេះ ពីហាងផ្ទាល់បានបន្ថែមនៅភីហ្សារជាតិថ្មី គឺភីហ្សារសជាតិទុរេន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការជូនអតិថិជន បានសាកនៅរសជាតិប្លែកៗជាប្រចាំ សម្រាប់ភីហ្សារសជាតិទុរេននេះផងដែរ គឺធ្វើពីសាច់ទុរេនស្រស់ពិតៗ ជាទុរេនក្នុងស្រុកផ្ទាល់តែម្តង ធានាបានទាំងគុណភាព និងរសជាតិឆ្ងាញ់ ។

ហាង PEZZO Pizza Cambodia
ហាង PEZZO Pizza Cambodia
ហាង PEZZO Pizza Cambodia
ហាង PEZZO Pizza Cambodia

អតិថិជនទាំងអស់អាចទៅរកទិញបានទាំង ៣សាខា គឺសាខាទួលគោក សាខាផ្សារទំនើប Olympia mall ជាន់ទី៥ សាខាផ្សារទំនើប AEON Mall Sen Sok City ជាន់ទី២ មួយណាក៏បានដែរ​ ហើយសម្រាប់តម្លៃ ភីហ្សារសជាតិទុរេនវិញ 1sliceតម្លៃ 3.5$ , 3sliceតម្លៃ 8.99$ , 1panតម្លៃ 16.99$ ។

ហាង PEZZO Pizza Cambodia
ហាង PEZZO Pizza Cambodia
ហាង PEZZO Pizza Cambodia
ហាង PEZZO Pizza Cambodia
ហាង PEZZO Pizza Cambodia
ហាង PEZZO Pizza Cambodia
ហាង PEZZO Pizza Cambodia

ហាង PEZZO Pizza Cambodia
សាខា ទួលគោក
លេខទូរស័ព្ទ៖ 093 525 500

សាខា ផ្សារទំនើប Olympia mal នៅជាន់ទី៥
លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 855 119

សាខា ផ្សារទំនើប AEON Mall Sen Sok City ជាន់ទី២
លេខទូរស័ព្ទ៖ 081 252 500

វីដេអូ៖