ញុាំដោយសេរី ឥតដែនកំណត់ ត្រឹម 59$ ញុាំអាហារជប៉ុន ជាង 59មុខ នៅ Hiko Teppanyaki

ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyaki

0
8587

បទពិសោធន៍ថ្មីប្លែក ពីភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyaki លោកអ្នកចំណាយត្រឹម 59$ ញុាំដោយសេរី ឥតដែនកំណត់ ជម្រើសអាហារបែបជប៉ុន ជាង59មុខ ហើយជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាប្លែកអារម្មណ៍ជាមួយ ការចម្អិនម្ហូប យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញរបស់ចុងភៅចម្អិនភ្លាមៗ ជូនលោកអ្នកតែម្តង។

ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak

Hiko Teppanyaki ជាភោជនីយដ្ឋានជប៉ុនថ្មីមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលមានមុខម្ហូបជាច្រើនមុខជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំយ៉ាងច្រើនសំបូរបែប នាំចូលសុទ្ធសឺងមកពីបរទេស។ អ្វីដែលពិសេសនៅ Hiko Teppanyaki ផ្តល់ជូនអតិថិជនពិសារអាហារជប៉ុន បានដោយដោយសេរី ឥតដែនកំណត់ រយៈពេល២ម៉ោងពេញ ជាមួយមុខម្ហូបជាច្រើនមុខទាំង Sushi, Sashimi និងម្ហូបជប៉ុនជាច្រើនមុខផេ្សងទៀត ក្នុងនោះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើស បានជាមួយ 4 sets ផ្សេងៗគ្នា៖

-Classic set 59$

-Sliver Set 120$

-Gold Set 250$

-Diamond 380$

ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak

នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyaki ពិតជាផ្តល់នៅផាសុកភាព និងអនាម័យខ្ពស់ ហើយលោកអ្នកនឹងប្លែកអារម្មណ៍ជាមួយការចម្អិនរបស់ចុងភៅធ្វើភ្លាមៗជូនលោកអ្នកពិសា ប្លែកទាំងរសជាតិ ប្លែកទាំងអារម្មណ៍ ។ សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តញុាំម្ហូបជប៉ុន ញុាំដោយសេរី ឥតដែនកំណត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកសាកល្បងនូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យនេះនៅ Hiko Teppanyaki បាន ទាំងសេវាកម្ម ម្ហូបសុទ្ធសឹងតែឆ្ងាញ់និងប្លែកមាត់ ពិតជាសាកសមបំផុតសម្រាប់អ្នកចង់ Dating, Birthday បែបជប៉ុន កុំភ្លេច ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyaki

ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak

ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyaki
ទីតាំង៖ ផ្សារទំនើបជីបម៉ុង Noro Mall ជាន់ទី១
លេខទូរសព្ទ៖ 023 88 5767 | 096 767 5767
បើកម៉ោង ៖​ 10:00 Am – 10:00 PM

វីដេអូ៖