ទៀតហើយការធ្វើតេស្តលើ iPhone ដោយយកកាំភ្លើងបាញ់លើ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្លែកជាងពីថ្ងៃមុនបន្តិចដោយប្រើ  Screen ការពារវិញម្តងដោយគេប្រើ Screen ការពារចំនួន 20, 40 , 60  រួចហើយយកកាំភ្លើងម៉ាក AR-15 បាញ់ ទៅលើ  iPhone ។ តើវាអាចការពារ iPhone ពីគ្រាប់កាំភ្លើងបានអត់?

iPhone-With-AK-15_03

iPhone-With-AK-15_02iPhone-With-AK-15_04

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូ ការបាញ់លើ iPhone ទាំងអស់គ្នា…