ស្គាល់ Texas Chicken ស្គាល់កន្លែងឆ្ងាញ់អត់? ពេលនេះកំពុងមានប្រម៉ូសិនជាមួយឈុតពិសេស ក្នុងតម្លៃពុំធ្លាប់មានពីមុខមក ១០មុខ ១០ដុល្លា តែប៉ុណ្ណោះ។ ណ្ហើយ បែបនេះចាំអីទៀតកម្ម៉ង់ឈុតនេះមួយអង្គុយញ៉ាំ អោយណាណីម្ដងមើល៎ ១០មុខឯណោះសប្បាយមាត់ញ៉ាំតិចអី។

ហាង Texas Chicken
ហាង Texas Chicken
ហាង Texas Chicken

អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងទៀតនោះជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំប្រភេទមាន់បំពង Texas Chicken គឺមានអ្វីដែលអាចអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺ ធំជាង និងដិតជាងគេ។ សម្រាប់ធំជាង គឺទាំងភ្លៅមាន់ និងស្លាបមាន់ធំជាងមាន់បំពងផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្នាធ្លាប់ញ៉ាំកន្លងមក។ រីឯដិតជាង គឺរសជាតិដិត ហិរដិតធ្វើអោយគ្រប់គ្នាញ៉ាំហើយមានអារម្មណ៍ថាមានជាតិ។ មាន់បំពងនៅទីនេះគឺខាងក្រៅស្រួយ និងសាច់ខាងក្នុងទន់មានជាតិញ៉ាំហើយទទួលបានអារម្មណ៍ពិសេស។

ហាង Texas Chicken
ហាង Texas Chicken

ក្រៅពីមានបំពង មកដល់ Texas Chicken អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែសាកជាមួយ Honey Butter Biscuit, Spicy or BBQ Delight Burger និងJuicy Tex Wrap ដែលជាមីនុយថ្មីប្លែកជាងគេ ដែលគ្រប់គ្នាមិនធ្លាប់ញ៉ាំពីមុនមក។ ចាំអីទៀតហ៎ កំឡុងពេលមានប្រម៉ូសិនបែបនេះទៀត ណាត់គ្នាមកលឿនៗមកណា ព្រោះថាមានត្រឹមថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះតែប៉ុណ្ណោះ៕

ហាង Texas Chicken
ហាង Texas Chicken
ហាង Texas Chicken
ហាង Texas Chicken

ហាង Texas Chicken
លេខទូរសព្ទ៖ 077 666 926
ទីតាំង៖ ស្ថិតតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ទល់មុខមន្ទីពេទ្រកាល់ម៉ែត

វីដេអូ៖