អស់កង្វល់ហ្មង មានតែ 8$ ញ៉ាំបែកពោះ ញ៉ាំម៉ាសេរី ញ៉ាំមិនកំណត់ម៉ោងដោយមានទាំងស៊ុប សាច់អាំង គ្រឿងសមុទ្រគ្រប់មុខ មានទាំង​បង្កង ក្ដាមថ្ម និងដៃមឹកយក្សទៀត គឺថាបានមកដឹងតែសប្បាយមាត់ញ៉ាំហ្មង។

ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២

បែបនេះចាំអីទៀត រកកន្លែងជួបជុំគ្រួសារ ក្រុមការងារ និងមិត្តភក្តិ មកទីនេះមកចំណាយមិនច្រើនតែមានរបស់ញ៉ាំមិនចេះខ្វះ ផ្តល់អោយអតិថិជនរើសដោយសេរី មិនកំណត់ចំនួន ញ៉ាំតាមចិត្ត ហ្វ្រីជូនទាំងភេសជ្ជៈ តម្លៃត្រឹមតែ 8$ ចឹងអីញ៉ាំឲ្យណាណីហ្មង។

ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២

ណាត់គ្នាមកល្ងាចនេះមកណា ព្រោះថាគ្រឿងសមុទ្រចាក់ទាំងគំនរ និងម្ហូបជាច្រើនមុខកំពុងរងចាំលោកអ្នក ហើយកុំភ្លេចបបួលគ្នាមកឲ្យច្រើនៗមកញ៉ាំណា៕

ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២

ហាង ប៊ូហ្វេពិភពសមុទ្រ២
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ ១២-១៤ ផ្លូវ ២៤២ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌប្រាំពីរមករា(ក្រោយ ZUSUKI ស្តុកពេទ្យចិន)
លេខទូរសព្ទ៖ 092 28 62 88 / 068 28 62 88
ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/id68TJBM1XDgEPHX8

វីដេអូ៖