ពិតជាមិនធម្មតាមែន ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBF លក់ដាច់សាហាវណាស់ បច្ចុប្បន្ននេះមានសាខាជាង ៥០០សាខា ទូទាំង២៥ខេត្តក្រុង ហើយឥឡូវនេះបានមកដល់ ម្តុំអនុវិទ្យាល័យ ទួលស្នោរ ទិញកញ្ចប់ VIP មួយថ្ងៃៗ លក់ដាច់ពី ១៥០ ចង្កាក់ ទៅ ២០០ចង្កាក់ ចឹងៗអី កុំភ្លេចចូលសាកណា៎ ។

ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBFសាខា អនុវិទ្យាល័យ ទួលស្នោរ
ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBFសាខា អនុវិទ្យាល័យ ទួលស្នោរ
ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBFសាខា អនុវិទ្យាល័យ ទួលស្នោរ

និយាយពីសាច់ចង្កាក់ HBF លក់ដាច់ខ្លាំងណាស់ ហើយក៏កំពុងតែល្បីល្បាញខ្លាំង ដែលបងប្អូនមួយចំនួនធំប្រាកដជាបានស្គាល់រួចមកហើយ បច្ចុប្បន្នសឹងតែគ្រប់ទូទាំង ២៥ ខេត្តក្រុង មិនថានៅភ្នំពេញ ឬតាមបណ្តាខេត្តនោះទេ កន្លែងណាក៏មានដែរ ។ ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBF មានការវិច្ចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវ ទាំងរសជាតិ គ្រឿងផ្សំ បានចុះតាមស្តង់ដា វិភាគគុណភាពជាមួយក្រសួងបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់ ដែលធានាបានគុណភាព រសជាតិ ។

ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBFសាខា អនុវិទ្យាល័យ ទួលស្នោរ
ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBFសាខា អនុវិទ្យាល័យ ទួលស្នោរ
ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBFសាខា អនុវិទ្យាល័យ ទួលស្នោរ
ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBFសាខា អនុវិទ្យាល័យ ទួលស្នោរ

ថ្មីៗនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅម្តុំ អនុវិទ្យាល័យ ទួលស្នោរ ស្ថិតនៅខណ្ឌកំបូល អាចឆ្លៀតចូលសាក ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBF បានហើយ ដោយសារបងស្រី ហុីធីតា បានទិញកញ្ចប់ ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBF VIP ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ភ្ញៀវដែលទិញទៅពិសា សរសើរថារសជាតិឆ្ងាញ់ ចឹងកុំភ្លេចណា អ្នកដែលមិនទាន់បានសាក អាចចូលសាកបានណា៎។

ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBFសាខា អនុវិទ្យាល័យ ទួលស្នោរ
ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBFសាខា អនុវិទ្យាល័យ ទួលស្នោរ
ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBFសាខា អនុវិទ្យាល័យ ទួលស្នោរ
ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBFសាខា អនុវិទ្យាល័យ ទួលស្នោរ

ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBF សាខា អនុវិទ្យាល័យ ទួលស្នោរ
ទីតាំង៖ ភូមិស្នោរខាងកើត សង្កាត់ទួលស្នោរ ខណ្ឌកំបូល (ជាប់អនុវិទ្យាល័យទួលស្នោរ
លេខទូរសព្ទ៖ 061 52 11 82 / 096 30 12 021

វីដេអូ៖