ឱកាសចំណេញមកដល់ហើយ ជាពិសេសម៉ូយៗហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា ព្រោះថាហាងមានប្រម៉ូនសិនដ៏ពិសេសបញ្ចុះតម្លៃ 11% បែបនេះគ្រប់គ្នាអាចមកញ៉ាំបានឆ្ងាញ់មាត់ហើយចំណេញលុយថែមទៀត។ សម្រាប់ប្រម៉ូសិននេះគឺមានតែ 2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺនៅថ្ងៃទី 11 និង 12 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021 នេះ។

ហាង Yumi's បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង Yumi's បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង Yumi's បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា

សម្រាប់ម៉ូយៗដែលធ្លាប់ញ៉ាំកន្លងមកច្បាស់ដឹងរួចមកហើយជាមួយរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ ឆ្ងាញ់ដោយមិនចាំបាច់ថែមគ្រឿងច្រើន។ អ្វីដែលសំខាន់ធ្វើអោយញ៉ាំជក់មាត់នោះ ពេលគ្រប់គ្នាបានញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រជាពិសេសគឺក្ដាមដោយគេបានប្រើប្រាស់នូវក្ដាមស្រស់ៗល្អធ្វើអោយសាច់ក្ដាមផ្អែមឆ្ងាញ់។ មកទីនេះគ្រប់គ្នាអាចមានជម្រើសក្នុងការកម្ម៉ង់ញ៉ាំមានដូចជា បាញ់កាញ់ក្ដាមពិសេស បាញ់កាញ់ក្ដាមធម្មតា នំបញ្ចុកថៃ បាយឆាក្ដាម និងបាយឆាបង្គារ។

ហាង Yumi's បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង Yumi's បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង Yumi's បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា

បែបនេះនៅថ្ងៃស្អែកលោកម៉ូយកញ្ញាម៉ូយទាំងរបស់ ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្ដាម កុំភ្លេចអញ្ជើញមកកាន់ ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 11% ។ សម្រាប់ទីតាំងងាយស្រួលរកខ្លាំងមែនទែនគឺស្ថិតនៅក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា លើបណ្ដោយផ្លូវ 187 (ជិះមកពីសាលាវ៉ាន់ដានៅខាងឆ្វេងដៃ)។ ចំពោះអ្នកដែលមិនចង់មកហាងផ្ទាល់ក៏អាចធ្វើការកម្ម៉ង់តាមរយៈ app ដឹកជញ្ជូនមួយចំនួនផងដែរ៕

ហាង Yumi's បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង Yumi's បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង Yumi's បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង Yumi's បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង Yumi's បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា
ហាង Yumi's បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា

ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្ដាម សាខាវ៉ាន់ដា
លេខទូរសព្ទ៖ 098 321 348 / 099 321 348
ទីតាំង៖ ស្ថិតនៅក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា លើបណ្ដោយផ្លូវ 187 (ជិះមកពីសាលាវ៉ាន់ដានៅខាងឆ្វេងដៃ)
ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/izjhc2Bipy3N1wWD7

វីដេអូ៖