និយមចូលចិត្តញ៉ាំសាច់អាំងបែបជប៉ុនមែនទេ? ហើយចុះធ្លាប់បានមកញ៉ាំនៅ Kinkaku BBQ Japan-Cambodia ហើយរឺនៅ? ចង់ប្រាប់ថាពិសេសខ្លាំងណាស់ណា ព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានត្រឹមតែ 6$ក៏អាចមកញ៉ាំសាច់អាំងបែបជប៉ុនបានមួយឈុតយ៉ាងឆ្ងាញ់មាត់ផងដែរ។

Kinkaku BBQ Japan-Cambodia
Kinkaku BBQ Japan-Cambodia
Kinkaku BBQ Japan-Cambodia

សម្រាប់ឈុត 6$នេះគឺមានលក់សម្រាប់ពេលថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 10:30នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង 4រសៀល ដែលចំណេញខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំសាច់អាំងពេលថ្ងៃ។ ក្នុងឈុតតម្លៃ 6$នេះគឺមានសាច់មួយចាន មានគីមឈី ស៊ុប និងបាយមួយចាន ដែលអាចអោយគ្រប់គ្នាញ៉ាំបានឆ្អែតល្មម។ ហើយក្រៅពីឈុតនេះក៏មានឈុតផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃ 6$ 7$ 10$ និងច្រើនជាងនេះ ហើយក៏មានជាឈុតលក្ខណៈគ្រួសារជាច្រើនជម្រើសទៀតសម្រាប់គ្រប់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើស។

Kinkaku BBQ Japan-Cambodia
Kinkaku BBQ Japan-Cambodia
Kinkaku BBQ Japan-Cambodia

ពេលបានមកញ៉ាំហើយដឹងតែមកខកបំណងហ្មង ព្រោះថារាល់ប្រភេទសាច់ដែលបានយកមកប្រើគឺជាប្រភេទសាច់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ រសជាតិឆ្ងាញ់។ បែបនេះកុំភ្លេចណាថ្ងៃឡើងចង់ញ៉ាំសាច់អាំងបែបជប៉ុនដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃមានត្រឹមតែ 6$ក៏អាចញ៉ាំបាននោះគឺមាននៅ Kinkaku BBQ Japan-Cambodia

Kinkaku BBQ Japan-Cambodia
Kinkaku BBQ Japan-Cambodia
Kinkaku BBQ Japan-Cambodia
Kinkaku BBQ Japan-Cambodia
Kinkaku BBQ Japan-Cambodia
Kinkaku BBQ Japan-Cambodia
Kinkaku BBQ Japan-Cambodia
Kinkaku BBQ Japan-Cambodia
Kinkaku BBQ Japan-Cambodia
Kinkaku BBQ Japan-Cambodia

Kinkaku BBQ Japan-Cambodia
លេខទូរសព្ទ៖ 092 41 8000 / 096 498 0000
ទីតាំង៖ ផ្ទះ105 & 106 កាំកូស៊ីធី
ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/n72vo65VhHTfjqC37

វីដេអូ៖