បានញ៉ាំហើយ រឺនៅណព្វៗ?? បុកល្ហុងទឹកក្រហម កូនកាត់៣រសជាតិ ពីហាង ត្បាល់បុក Two Sisters?‍?

ត្បាល់បុក Two Sisters

0
5091

ចេញមុខមើលអ្នកណាខ្លះម៉ូយៗប្រចាំហាង ត្បាល់បុក Two Sisters សុំមេដៃមួយមើល៍? ? និយាយពីបុកល្ហុងប្រចាំហាង ត្បាល់បុក Two Sisters អ្នកដែលជាមួយប្រាកដជាបានដឹងហើយ បុកល្ហុងនៅកន្លែងគាត់ គឺបុកល្ហុងទឹកក្រហម​ ហើយសម្រាប់រសជាតិវិញ​ កាន់តែប្លែក ដោយសារតែគាត់យករសជាតិ៣ប្រទេសបញ្ចូលគ្នា ?ប្រទេសថៃ ប្រទេសឡាវ និងប្រទេសកម្ពុជាយើង ។

ត្បាល់បុក Two Sisters
ត្បាល់បុក Two Sisters
ត្បាល់បុក Two Sisters

មែនថាម៉េចទេ មកដល់ ត្បាល់បុក Two Sisters អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភរឿងម្ហូបញ៉ាំ បុកល្ហុងមានគ្រប់ឈុត គ្រប់ជម្រើស មិនតែប៉ុណ្ណោះ មានទាំងឈុតគ្រឿងសមុទ្រអាំង គ្រឿងសមុទ្រស្រស់ មុខម្ហូបជាច្រើមុខទៀត ហើយបើតម្លៃវិញ មិនថាឈុតបុកល្ហុង ឈុតស៊ុបសាច់អាំងទេ តម្លៃធូរថ្លៃ ទៅគ្នា៣ទៅ៤នាក់អី អស់ម្នាក់មិនដល់១មុឺនផង ចំណាយម្នាក់តិចញ៉ាំបានយ៉ាងរីករាយ ។

ត្បាល់បុក Two Sisters
ត្បាល់បុក Two Sisters
ត្បាល់បុក Two Sisters
ត្បាល់បុក Two Sisters

ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនមានពេលទៅញ៉ាំនៅកន្លែងផ្ទាល់ តេកុម្មង់ក៏បាន កុម្មង់តាមApp ដឹកជញ្ជូនក៏បាន និយាយរួមទៅអ្នកដែលមិនទាន់បានសាកអាច សារ៉េពេលមកសាកបានណា សម្រាប់ទីតាំងមានរហូតដល់៦សាខា ?សាខាបាក់ទូក សាខាទីរួមខេត្តកំពង់ធំ សាខាទួលទំពូង សាខាវេងស្រេង សាខាទួលសង្កែ ចឹងអត់ពិបាកទេ ចង់ញ៉ាំ អាចទៅរកសាខាណាក៏បានដែរ ។

ត្បាល់បុក Two Sisters
ត្បាល់បុក Two Sisters
ត្បាល់បុក Two Sisters
ត្បាល់បុក Two Sisters
ត្បាល់បុក Two Sisters
ត្បាល់បុក Two Sisters
ត្បាល់បុក Two Sisters
ត្បាល់បុក Two Sisters

ហាង ត្បាល់បុក Two Sisters
ទីតាំង៖ ផ្លូវទឹករាំ ផ្ការាំ​ ផ្លូវលេខ139 ជិតមន្ទីរពេទ្យសុក្រិត ក្រោយសាលាបាក់ទូក
លេខទូរសព្ទ៖ 017 900 426
ម៉ោងបើក ១០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២ យប់

វីដេអូ៖